Az Szja tv. 57/A. §-ának (4) bekezdése az éves tételes átalányadó összegéről rendelkezik. Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az éves adó arányosítására csak akkor van mód, ha a magánszemély a tételes átalányadót jogszerűen választotta, de a választást követően bekövetkezett változás miatt már nem felel meg a választás bármely feltételének. Amennyiben a tételes átalányadózást választó magánszemély meghalt, akkor az adó soron kívüli megállapításakor a szja tv. 57/A. § (7) bekezdése alapján az éves adó összegét kell megállapítani, a magánszemély halálával ugyanis a tevékenység megszűnik. A tevékenységet tovább folytató özvegynek is a 32 000 forint tételes átalányadót kell megfizetnie évközi kezdés esetében, amennyiben a tevékenység kérdésekor Õ is a tételes átalányadót választja.

(PM Jövedelemadók főosztálya 7978/2003., APEH Adónemek főosztálya Anf-185/2003.)