A Külügyminisztérium több kedvezményt – kiváltságot, mentességet – vont vissza a Magyarországon tevékenykedő tiszteletbeli konzuli képviseletektől, miután a rájuk vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján felülvizsgálta az őket megillető jogosultságokat – közölte a külügyi szóvivői iroda.

Eszerint a tárca “időről időre áttekinti a külképviseleteket és a nemzetközi szervezeteket megillető jogosultságokat, kiváltságokat és mentességeket szabályozó nemzetközi szerződéseket, az azon alapuló tényleges gyakorlatot és az azok végrehajtására vonatkozó belső jogi szabályozást”. “Ezen felülvizsgálat során a tárca számba vette a kiváltságok és mentességek körét, ennek keretében többek között a tiszteletbeli konzuli képviseleteket és konzuli tisztviselőket megillető jogosultságokat, valamint a képviseletek helyi alkalmazottai számára kibocsátott – kiváltságokra vagy mentességekre egyébként nem jogosító – igazolványok ügyét is.”

Kovács László külügyminiszter július végén rendelte el a magyarországi tiszteletbeli konzulátusok működésére vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát. A külügyminiszter felfüggesztette azt az 1999-ben bevezetett gyakorlatot, hogy a tiszteletbeli konzulátusok kérésére a képviselet helyi alkalmazottai részére a Külügyminisztérium körbélyegzővel ellátott “Igazolvány”-t állít ki. Az osztrák rendőrség őrizetében lévő és kiadatásra váró Kulcsár Attila, a K&H brókercégének milliárdos sikkasztással gyanúsított volt munkatársa tavaly októberig olyan igazolással rendelkezett, miszerint ő a budapesti libériai tiszteletbeli konzulátus gépkocsivezetője, és használhatta a kirgiz tiszteletbeli konzul autóját is. Tóth Tamás külügyi szóvivő akkor az MTI kérdésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt, hogy a külügyminiszter intézkedése összefüggésben van Kulcsár Attila ügyével.

Megállapították, hogy a tiszteletbeli konzuli képviseletek jogállását szabályozó 1963. évi bécsi egyezmény nem teszi nemzetközi jogi kötelezettséggé a képviselet, illetve a tiszteletbeli konzul által használt személygépkocsi vám- és adómentes behozatalát és megkülönböztetett rendszámmal való ellátását. Ennek megfelelően a képviseletek az üzemanyagban foglalt fogyasztási adó visszatérítésére sem jogosultak – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A tárca erről diplomáciai körjegyzékben értesítette a tiszteletbeli konzuli képviseleteket, és egyúttal tájékoztatást adott, hogy a jelenleg használt “HC”-rendszámok lecserélésére ez év szeptember 1-je és november 1-je közötti időszakot jelölte meg. A rendszámcsere zökkenőmentes, kulturált lebonyolítása érdekében a külügyi tárca megkereste az illetékes magyar hatóságokat, a képviseletek az eljárás menetéről és üteméről értesítést kapnak – közli a minisztérium.

A felülvizsgálat azt is feltárta: nem áll fenn nemzetközi jogi kötelezettség a tiszteletbeli konzuli képviseletek helyi alkalmazottai számára igazolvány kibocsátására. “Erre tekintettel a Külügyminisztérium az előző kormány idején bevezetett gyakorlatot azonnali hatállyal megszüntette, és egyidejűleg felkérte a tiszteletbeli konzuli képviseleteket, hogy a korábban kiadott, és érvénytelennek nyilvánított igazolványokat legkésőbb szeptember 15-ig szolgáltassák vissza a minisztériumnak” – tájékoztat a szóvivői iroda. A Külügyminisztérium egyúttal megerősíti: a tiszteletbeli konzuli képviseleteket és konzulokat a nemzetközi jog alapján megillető kiváltságokat és mentességeket a jövőben is biztosítja.