Az adatvédelmi biztost kivéve úgy tűnik, valamennyi érintett álláspontja egyezik a pozitív adóslista tekintetében. Nemcsak az Országgyűlés lakásügyi albizottsága, hanem a lakáshitelezésben részt vevő bankok, s a Magyar Bankszövetség is üdvözölné a pozitív adóslista életre hívását.

A sajtóból értesült az adatvédelmi biztos arról, hogy az Országgyűlés lakásügyi bizottsága az ő véleményét is meghallgatná a pozitív adóslistával kapcsolatosan. Álláspontja azonban nem változott: nincs ok arra, hogy felülvizsgálja korábbi véleményét Péterfalvi Attila – mondta Gulyás Csaba, az adatvédelmi biztos főtanácsadója. Péterfalvi Attila érvelése szerint ez a rendszer sértené a személyes adatok védelméről szóló jogot, márpedig az információs önrendelkezési jog 1989 óta alkotmányos alapjog. Éppen ezért ezt csak egy más alkotmányos alapjog érdekében lehet megsérteni, ilyet azonban a biztos nem talált.

Mint ismert, a múlt héten egyeztetett az Országgyűlés lakásügyi albizottságának vezetője a kereskedelmi bankok illetékeseivel. Akkor a tárgyalópartnerek a pozitív adóslista létrehozásának szükségessége mellett a földhivatali ügyintézés gyorsítását – a széljegyek online elérhetőségét -, a közjegyzők részvételének felülvizsgálatát szorgalmazták az ügyintézés gyorsítása érdekében.

A banki vezetők kivétel nélkül egyetértenek a pozitív listával. Ráadásul nem példa nélküli a kezdeményezés: a vállalkozások esetében működik egy ehhez hasonló nyilvántartási rendszer. Esetükben pillanatok alatt megtudható, mennyi tartozása van az illetőnek.

Azért lenne hatékony egy ilyen rendszer, mert olcsóbban és egyszerűbben megoldhatóvá válna a hitelvizsgálat. Nem kellene ezernyi igazolást kérni, felesleges iratok sorát bemutatni a rendszeres fizetési hajlandóságról, bankszámlakivonatok, közüzemi számlák mind-mind feledésbe merülhetnének a hitelkérelmezéskor.

A Bankszövetség egyébként a korábban javasolt önkéntes rendszert nem tartja hatékonynak: ha csak azt rögzítik, aki kéri, az nem garantál annyi információtöbbletet a hitelintézetek számára, hogy a bankok hitelezési biztonsága növekedhessen.