A kormány elfogadta az egyenlő bánásmódról szóló törvényjavaslatot. Jogászok szerint a jogszabály szándéka jó, hatékonysága azonban kérdéses.

Szakértők vitatják a kormány által elfogadott egyenlő bánásmódról szóló törvényjavaslatot, melyet várhatóan még ebben a félévben tárgyal majd az Országgyűlés. Célja az lenne, hogy összefogja a jogrendszerben eddig csak szétszórtan megjelenő antidiszkriminációs szabályokat, és büntethetővé tegye a hátrányos megkülönböztetést.

Menyhártné Zsíros Mária a kormányhivatal esélyegyenlőségi igazgatóságának vezetője elmondta: a törvényjavaslat nem szokványos, hiszen a változtatások, módosítási javaslatok helyett inkább hiányosságokat pótol. Az elképzelések paragrafusokba foglalását heves viták előzték meg, a törvénytervezet, annak érvényesítése, megvalósítása és a szankciók kidolgozása még a jogalkotók körében is sok kérdést vetett fel. Kétéves előkészítés után azonban arról döntöttek, hogy a törvény határozza meg azokat az eszközöket, fogalmakat, melyek alapján mindenki egységesen értelmezheti a hátrányos megkülönböztetést, és álljon fel egy intézmény, amely a vitás ügyeket kivizsgálja – fogalmaz az igazgató.

Ugyanakkor jogvédő szervezetek nyilvánosságra hozott véleménye szerint a törvény szándéka ugyan nagyon jó, jelenlegi formájában azonban nem lesz képes a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítására. Bársony János a Roma Polgárjogi Alapítvány jogásza úgy vélekedik, egyetlen bizottság felállítása nem lehet hatékony eszköze a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésnek.

Bővebben: http://www.nepszava.hu/default.asp?…