Az Európai Unióban a fő cél az egységes piac létrehozása, mely egy olyan belső határok nélküli térséget jelent, melyen belül megvalósul mind a négy alapszabadság, vagyis a személyek, a szolgáltatások, a tőke, az áruk szabad mozgása.

Az adójogi szabályok sokrétűsége azonban akadályozhatja az alapszabadságok érvényesülését. Ezek egymáshoz történő közelítése politikailag és gazdaságilag is igen érzékeny terület, hiszen az adóztatási fenségjogot egyetlen állam sem szívesen engedi ki a kezéből.

Ebből a szempontból a forgalmi -és jövedéki adók vannak a legnagyobb korlátozó hatással az áru, a szolgáltatás szabad mozgására. A mai napig jelentős eltérések vannak az egyes nemzeti adójogszabályok és az egyes nemzeti adójogi szabályozási rendszerek között.

A jövedéki adó közösségi szintű harmonizációjában a 92/12/EGK irányelv jelentette az igazi áttörést, mely átfogóan szabályozza a jövedéki termékek közösségen belüli mozgását, az adóalanyokra vonatkozó szabályokat.

A teljes cikk a http://eu.mti.hu/news.asp?… címen olvasható