Magánszemély népszavazást kezdeményezett az Országos Választási Bizottságnál a miniszterelnök által felvetett közvetlen köztársasági elnökválasztásra és a kisebb létszámú parlamentre vonatkozó kérdésekben. Az OVB harminc nap alatt köteles elbírálni a beadványt.

Egy magánszemély az Országos Választási Bizottsághoz (OVB) fordult és népszavazást kezdeményezett a miniszterelnök által felvetett, a közvetlen köztársasági elnökválasztásra és a kisebb létszámú parlamentre vonatkozó ügyekben – közölte a bizottság elnöke szombaton.

Hozzám eljutott az Országos Választási Irodától a választópolgár beadványa és az aláírásgyűjtő ívek mintapéldánya – mondta Ficzere Lajos.

Az egyik kérdés az, hogy “Egyetért-e ön azzal, hogy a nép közvetlen módon válassza meg a Magyar Köztársaság elnökét?”. A másik kérdés, hogy “Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelenleginél kisebb létszámban működjön?”.

A beadványozó véleménynyilvánító népszavazás kiírását kezdeményezte. Annak érdekében, hogy az Országgyűlés eldönthesse, elrendeli-e a népszavazás kiírását a közvetlen köztársasági elnökválasztásról és a kisebb létszámú parlamentről, legalább százezer hitelesített aláírást kell összegyűjtenie a kezdeményezőnek. Az OVB elnöke nem tudott választ adni arra, hogy a bizottság következő ülésén döntést hoz-e a kérdésben.

A népszavazási kezdeményezések tárgyában benyújtott aláírásgyűjtő ívek hitelesítésére a jogszabály harminc napos határidőt állapít meg az OVB számára, ezen belül kell meghozni a döntést – mondta Ficzere Lajos. A jogszabály által rögzített határidőkről szólva még elmondta: az OVB által meghozott döntést a Magyar Közlönyben nyolc napon belül közzé kell tenni, és a közzétételt követő 15 napon belül jogorvoslattal lehet fordulni az Alkotmánybírósághoz az OVB döntésével szemben.

A népszavazásról szóló törvény tartalmazza, hogy ha a népszavazási kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő ívet, illetve a kérdést az OVB hitelesítette, akkor ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya, illetve népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés a népszavazás megtartásáig, vagy a kezdeményezés elutasításáig, illetve az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig.

Ficzere Lajos emlékeztetett rá: országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet kérni, a népszavazás elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerülhet sor.

Országos népszavazást kell tartani legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére, és az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársasági elnök, a kormány, az országgyűlési képviselők egyharmada vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés rendelhet el.