Az Európai Bizottság közzétette a lisszaboni stratégia újraindítását célzó munkaprogramját, amelyben iránymutatást ad a tagországoknak nemzeti reformprogramjuk struktúrájára és tartalmára vonatkozóan.

A dokumentum szerint a tagállamoknak ez év október 15-ig kell kidolgozniuk előretekintő, politikai programjaikat, amelyek megvalósítására három év áll majd rendelkezésükre. A programok célja a gazdasági növekedés, a munkanélküliség csökkentése és a versenyképesség javítása.

A nemzeti programokat és megvalósításukat a Bizottság ellenőrzi majd, melynek előzményeként a testület június-július környékén kétoldalú megbeszéléseket folyatat majd a tagországokkal.

A nemzeti reform programok tömör (30-40 oldalas), politikai dokumentumok lesznek, amelyek meghatározzák az egyes tagállamok fő prioritásait és azokat a területeket is, amelyeken az adott tagország szerint nem szükséges lépéseket tenni. A dokumentumoknak figyelembe kell vennie a helyi adottságokat és a program megvalósításában közreműködő lehetséges szereplőket. Az Európai Bizottság 2006 januárjában fogadja majd el éves jelentését, amelyben értékeli az addigi eredményeket és új irányvonalakat is meghatároz.