Lezárult az Igazságügyi Minisztérium által igényelt parlamenti belépőkkel kapcsolatos belső vizsgálat, amelynek eredményeként elkészült a belépők igénylésének rendjéről szóló részletes szabályozás. A Szervezeti és Működési Szabályzat részét képező dokumentum már olvasható az IM honlapján.

Mint ismeretes, az igazságügy-miniszter egy képviselői kérdés kapcsán kezdeményezte, hogy tekintsék át a parlamenti belépők kiadásának eljárási rendjét. A vizsgálat megállapítása szerint szükséges bizonyos időközönként felülvizsgálni a már kiadott belépőket, s az igénylés rendjét is szabályozni kell. E belső szabályozás elkészült, s a tárca honlapján is közzé tettük.
Az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának új, 9. számú függeléke értelmében állandó parlamenti belépő a jövőben csak annak adható, aki három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. Ha a parlamenti belépővel rendelkező munkatárs munkakörének változása, vagy egyéb ok folytán már nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek feljogosítják őt a parlamenti belépő használatára, haladéktalanul intézkedni kell a parlamenti belépő visszavonása iránt. Ha a parlamenti belépővel rendelkező munkatársnak az Igazságügyi Minisztériummal fennálló jogviszonya időközben megszűnik, az érintett legkésőbb a munkavégzési kötelezettség utolsó napján köteles a Parlamenti Titkárság vezetőjének leadni a parlamenti belépőjét – áll az állandó parlamenti belépők igénylésének új rendjét meghatározó dokumentumban, amely a belső szabályozás útján tett pontot az ügy végére.

Parlamenti belépők”:
http://www.im.hu/…0belepok.doc