A 672/2005. valamint 673/2005 sz. ügyekben Kovács Zoltán (regisztrátora: Csúcs.hu Kft.) a californiatan.hu, valamint az emeraldbay.hu domain nevek delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Socotex Kft. (regisztrátora: Microware Hungary Kft.) a Szabályzatban előírt határidőn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevő kifogásában előadta, hogy ő a California Tan Inc. Egyesült államokbeli cég magyarországi képviselője. A „California Tan”, valamint az „Emerald Bay” márkaneveket a jogosult hozzájárulásával kiállításokon, reklámhirdetésekben, valamint a cég honlapján rendszeresen szerepelteti. Hivatkozott továbbá arra, hogy a jelzett megjelölések regisztrált közösségi védjegyek 002164523 illetve 002442903 számok alatt. Beadványában utalt arra is, hogy a termékek magyarországi forgalmazásához szükséges bevizsgálást is a társaság végezte el. Igényelte a szóban forgó domain nevek delegálást. Kifogásához cégkivonatot, aláírási címpéldányt, továbbá az amerikai cég nyilatkozatát csatolta.

Az igénylő előkészítő iratából kiderül, hogy a domain név használatát Kovács Zoltán személyén keresztül az Ergolux Bt. igényelte. Előadta, hogy a márkanévvel jelzett termékek vonatkozásában kereskedelmi kapcsolatot tart fenn az amerikai társaság volt németországi kizárólagos forgalmazójával. Érvelésében hivatkozott „A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról” szóló 1996. évi LVII. törvény IV. fejezetének rendelkezéseire és kifejtette, hogy az EU csatlakozással az országos kizárólagos forgalmazási jogok érvényüket vesztették. Továbbá megemlítette, hogy a nevezett cégek európai forgalmazásért felelős kereskedelmi vezetőitől, megkeresésére azt a választ kapta, hogy az Európai Unió tagállamaiban bárkinek szabad vásárlási és viszonteladói joga van, aki valamely forgalmazó partnerrel kereskedelmi szerződésben áll. Álláspontja szerint a gyártókon kívül, minden magánszeméllyel és céggel megegyező jogosultsággal rendelkezik a domain igénylése során. Figyelemmel arra, hogy a domain delegálását a gyártók nem igényelték, valamint arra, hogy kérelmét a panaszost megelőzően nyújtotta be, véleménye szerint teljesen jogosan tart igényt a nevezett domain nevekre. Beadványához csatolta a németországi forgalmazó nyilatkozatát, amely az Ergolux Bt. nevére szól, és amely a jelzett áruk európai közösségi eredetét igazolja.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a California Tan Inc. a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál 002164523 lajstromszám alatt érvényes védjegyoltalommal rendelkezik a California Tan, valamint 002442903 szám alatt az Emerald Bay szó megjelölések vonatkozásában. Továbbá a panaszos által becsatolt nyilatkozatból kiderül, hogy a Socotex cég részére az amerikai társaság nem kizárólagosan és korlátozottan engedélyezte a védjegyek használatát. Felhatalmazta továbbá a Socotex-et, hogy a védjegyek védelmében a nevezett domain nevekkel kapcsolatban járjon el. Az igényelt domain nevek a védjegyekkel azonosak.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhető olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztő.

A szóban forgó domain nevek igénylése a Domain Regisztrációs Szabályzat jelzett bekezdésének idézett pontjába ütközik. Sérti a California Tan Inc. védjegy jogosultságát. Az igénylő a védjegy használatára nézve a jogosult engedélyével nem rendelkezik. A Tanácsadó Testület nem tudott semmiféle kapcsolatot megállapítani az igénylő és a német importőrtől vásárló Ergolux Bt. (Cg. 0106740969) között. A termékeknek az igénylő által hivatkozott párhuzamos importját, ahogy arra az Európai Bíróság több döntésében is rámutatott, a védjegyjogosult valóban nem korlátozhatja. A közösségi jogkimerülés elve szerint, amelyet a Vt. is szabályoz 16. §-ában a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő vagy hozzájárulásával mások hoztak forgalomba. Az idézett rendelkezés törvényi indoklása a közösségi joggyakorlattal összhangban ugyanakkor leszögezi, hogy a jelzett jogszabályhely alkalmazásáról kizárólag „árukkal, illetve az áruk forgalomba hozatalával kapcsolatban lehet szó, egyéb védjegyhasználati cselekmények – mint pl. a reklámozás vagy az üzleti levelezés – értelemszerűen nem vezethetnek az oltalom kimerüléséhez”. Vélelmezhető továbbá, hogy a domain használatára gazdasági tevékenység körében kerülne sor, figyelemmel arra, hogy az igénylő erről maga nyilatkozott. Így a gazdasági tevékenység körében történő jogosulatlan domain használattal igénylő a Vt. 27. § bekezdésébe ütköző védjegybitorlást valósítana meg. A panaszost a védjegyjogosult kifejezetten megbízta, hogy lépjen fel a domain delegálása ellen.

Mindezek alapján az igényelt domain név a kérelmező részére nem delegálható.