A 674/2005. sz. ügyben Koltay Péter e.v. (regisztrátora: Big Fish Internet-technológiai Kft.) a gibidi.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Masco Kft. (regisztrátora: Inter.net Magyarország Kft.) a Szabályzatban előírt határidőn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevő kifogásában előadta, hogy a Masco Kft. a GI.BI.DI. Continental S.p.A. kizárólagos magyarországi képviselője és meghatalmazottja. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igénylő a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontját megsértve járt el, és a szóban forgó domain név használata az általa képviselt GI.BI.DI. Continental S.p.A. névhez való jogát és belföldön megszerzett jó hírnevét sértené, valamint a tisztességtelen verseny tilalmába ütközik. Az Európai Bizottság 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére hivatkozással előadta, hogy véleménye szerint az igénylő rosszhiszeműen járt el a domain igénylésekor. Nyilatkozatához védjegy lajstromkivonatot, meghatalmazást, valamint védjegyhasználati szerződést mellékelt.

Az igénylő előkészítő iratot nem nyújtott be a Tanácsadó Testület elé.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy GI.BI.DI. Continental S.p.A. a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál 1525872 lajstromszám alatt érvényes védjegyoltalommal rendelkezik a GiBiDi színes, ábrás megjelölés vonatkozásában. Továbbá, hogy az igényelt domain név a védjegy szóelemével azonos.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhető olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztő.

A szóban forgó domain név igénylése a Domain Regisztrációs Szabályzat jelzett bekezdésének idézett pontjába ütközik. Sérti a GI.BI.DI. Continental S.p.A. védjegy jogosultságát. Az igénylő a védjegy használatára nézve a jogosult engedélyével nem rendelkezik. Vélelmezhető, hogy a domain használatára gazdasági tevékenység körében kerülne sor, figyelemmel arra, hogy az igénylő egyéni vállalkozó. Az ebben a körben történő jogosulatlan használattal igénylő a Vt. 27. § bekezdésébe ütköző védjegybitorlást valósítana meg.

Mindezek alapján az igényelt domain név a kérelmező részére nem delegálható.