Dr. Szikora János az APEH elnöke és Dr. Nagy János a VP országos parancsnoka a mai napon (2005. július 7-én) az aktuális feladatok hatékony együttműködéssel történő megoldását rögzítő megállapodást írt alá az APEH székházában.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2005. január 1-jén hatályba lépett módosítása jogszabályi lehetőséget teremtett a VPOP számára, hogy az egyébként APEH hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó ellenőrzéseket – együttműködési megállapodás alapján – végezzen.

A 2004 év végén kötött – a korábban már érvényben lévő kiegészítését tartalmazó – megállapodás a tapasztalatok áttekintését és értékelését követően megújult tartalommal és formában került aláírásra.

A megállapodás továbbra is célként tűzi ki a vám- és adóbevételek biztosítása érdekében a két szerv ellenőrzési tevékenységének és hatósági feladataiknak az összehangolását, valamint az ehhez szükséges információátadás kereteit,

A megállapodástól az intézmények vezetői a költségvetési bevételek teljesítése érdekében végrehajtott közös- és az adóhatóság hatáskörében tartozó, de a VP által önállóan végzett ellenőrzések, valamint a harmadik országos import áfa hatékony beszedéséhez szükséges, mindkét adóhatóságot érintő feladatok eredményes és hatékony megvalósulását várják.