A Tanácsadó Testület előtt a 680/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. október 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Pókháló Kft. felsooktatas.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Mission Critical Linux Kft. regisztrátor útján az Oktatási Minisztérium igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. Az Oktatási Minisztérium panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy igénylő tevékenységi körei „elektronikai, illetve informatikai kereskedelmi szolgáltatást és profilt” írnak le, azonban a domain használata „azt a látszatot keltheti, hogy a domain név mögött a felsőoktatásra, mint országos intézményrendszerre vonatkozó, teljes körű információt, tájékoztatást kap a látogató”. A panaszos szerint Magyarországon csak két olyan szervezet létezik, amely a felsőoktatásról „az egész országra kiterjedő illetékességgel információt gyűjt és szolgáltat: az egyik az Oktatási Minisztérium, a másik az Országos Felsőoktatási Információs Központ”. A panaszos szerint „Van tehát olyan szervezet, amely valóban teljes körűen informálja az érdekélődőket a magyar felsőoktatásról, és ez nem a Pókháló Internetszolgáltató Kft.”. A panaszos szerint az igénylés teljesítése sértené az üzleti tisztességet az OFIK vonatkozásában, és így jogellenes is, mivel sérti a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi VII. törvény (Tpvt.) 2. §-át.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Pókháló időrendben elsőként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  1. jogellenes, vagy
  2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  3. megtévesztő.

A megjelölés igénylő általi használatából a TT álláspontja szerint nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet: a Pókháló Kft. azon a panaszos által előírt tájékoztatási tevékenységen kívül álló szolgáltatást is nyújthat, s ha ez az oldal tartalmából megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhető, akkor a megtévesztő jelleg nem áll fenn.

A Testület szerint a jogellenesség sem állapítható meg, mivel a panaszos által hivatkozott jogszabályok (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) nem a felsőoktatással kapcsolatos adatok teljes körére, hanem csak ezen adatok egy halmazára és csak egyes műveletek (meghatározott módon történő tájékoztatás, nyilvántartás, stb.) tekintetében ír elő kizárólagosságot az Országos Felsőoktatási Felvételi Központ számára. Utal a Tanácsadó Testület arra, hogy a felsőoktatással kapcsolatba hozható adatok bizonyos része az 1992. évi LXIII. törvény szerinti közérdekű adatnak minősül, amelyek kezelése, további, akár másodlagos célokból történő felhasználása (így azok weboldalra gyűjtése, stb.) bármely személy által jogszerű, azzal kapcsolatban általában kizárólagosság nem állapítható meg. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy az igénylés teljesítésével kapcsolatban nem vetődik fel a Tpvt. megsértésének gyanúja sem.

A Tanácsadó Testület felhívja az igénylő figyelmét, hogy a valószínűsítettől eltérő használat – mindenekelőtt a hivatkozott jogszabályokban az OFIK számára előírt tevékenység színlelése – nyomán a 2.2.2. c) pont szerint minősülő helyzet előállhat, amely esetben a Szabályzat által előírt eljárások és intézkedések alkalmazhatók.