A Tanácsadó Testület előtt a 679/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. október 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Virtual Playground Kft. hvsv.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Big Fish Kft. regisztrátor útján a HWSW Bt. igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A HWSW Bt. panaszos kifogásában kérte az igénylő „eltiltását” a delegálástól arra hivatkozva, hogy a hwsw.hu domain alatt hosszabb idő óta online informatikai hírmagazint üzemeltet, amely a hazai tartalomszolgáltatásban „jól felépített brand”, havi látogatóinak számát tekintve a legnagyobb hazai online informatikai hírszolgáltató. A panaszos szerint érdekeit sérti a tárgyi domain másnak történő delegálása „a névhasonlóság és kiejtésből adódó egyezőség” miatt. A panaszos szerint az igénylő pornográf tartalmat is szolgáltat, így a delegálás esetén számára elfogadhatatlan állapot állna elő; előadta a panaszos továbbá azt, hogy a delegálás az elütések miatt jelentős forgalomtól fosztaná meg.

A kifogással kapcsolatos véleményében a Virtual Playground Kft. előadta, hogy „a hvsv elnevezésre sem védjegye nincs a panaszosnak, sem kereskedelm neve nem azonos” azzal, továbbá azt, hogy tevékenységének elenyésző hányada kapcsolatos pornográf tartalommal. Az igénylő tájékoztatása szerint az oldalon a hódmezővásárhelyi sakkversenyek számára kíván fórumot teremteni.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Virtual Playground Kft. időrendben elsőként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  1. jogellenes, vagy
  2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  3. megtévesztő.

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület előtti eljárásban a Virtual Playground Kft. valószínűsítette, hogy tevékenysége során a domaint a panaszostól eltérő, nem összetéveszthető tartalom szolgáltatására kívánja használni. Ez a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti minősülést önmagában nem zárja ki, ám a Testület értékelése során figyelemmel volt arra, hogy az elütés, elgépelés lehetősége a magyar felhasználók által használt billentyűzetkiosztás esetén a jelen esetben nem valószínű. Ezen körülmények figyelembevételével a Testület álláspontja szerint a 2.2.2. c) pontja szerinti megtévesztő helyzet kialakulása adott esetben nem gyanítható.

A Tanácsadó Testület felhívja az igénylő figyelmét, hogy a valószínűsítettől eltérő használat nyomán a 2.2.2. c) pont szerint minősülő helyzet előállhat, amely esetben a Szabályzat által előírt eljárások és intézkedések alkalmazhatók.