A szerzői joggal védett alkotások ingyenes letölthetőségét az iparág képviselői új technikák kidolgozásával akadályoznák meg. Az ellentétes érdekeket képviselők tábora azonban voltaképpen nem tesz mást, mint két különböző álláspontot képvisel: az egyik a szerzői jogi szabályozás lazítását, míg a másik annak szigorúbbá tételét igyekszik elérni.

„A szerzői jogokat meg kell szüntetni” – az internetet kevésbé ismerő felhasználók valószínűleg arra számítanak, hogy ilyesfajta kijelentést csak a megszállott (vagy tájékozatlan) fájlcserélők tennének; az utóbbi pár hónapban azonban független internetes fórumokon is egyre gyakrabban hangzik el a szerzői jogok korlátozására szóló felhívás.

Svédországban például egy olyan érdekképviseleti tömörülés alakult, amely a szerzői jogok korlátainak teljes mértékű kiterjesztését követelve gyakorlatilag azok megszüntetését tűzte ki célul. Franciaországban az ODEBI Liga nevű szervezet teremtette meg a polgári engedetlenség digitális dimenzióját azzal, hogy a digitális jogkezelő rendszerekkel felszerelt CD lemezek vásárlásának bojkottját hirdette meg tagjai és a vele szimpatizálók számára.

A fenti kezdeményezések természetesen más országokban is visszhangra lelnek: így például Spanyolországban és Görögországban is egyre többen hallatják hangjukat a szerzői jogok megszüntetéséért, elsősorban a 15-25 éves korosztály képviselői közül.

A szórakoztatóipar által a szerzői jogsértések megakadályozására kidolgozott technikák szintén szélsőségesek. A szerzői jogkezelő mechanizmusokkal ellátott termékek ugyanis még a magáncélra történő másolás lehetőségét is kizárják, ekképpen szűkítve le nagymértékben a felhasználó lehetőségét arra, hogy az általa megvásárolt művet élvezhesse.

A szerzői jog a világ legtöbb országában nem szól másról, mint arról, hogy a szabályozás egyensúlyt valósítson meg a szerzői érdek és a köznek a mű megismerésére vonatkozó érdeke között. Ez utóbbiba természetesen bele értendők a fogyasztók éppúgy, mint más szerzők is és így a szerzői jogi védelem terjedelmét annak megállapításakor különösen nagy körültekintéssel kellene megrajzolni – adekvát válasz azonban még mindig nem született.