Az Európai Unió statisztikai hivatalának felmérése szerint több mint tizenegyszeres különbség is előfordul az Unió tagországaiban a törvényileg megállapított minimálbérek között.

Az Eurostat 2006. januári felmérése a huszonötök azon tizennyolc országát vizsgálta, ahol létezik törvényileg meghatározott minimálbér. Hét tagállamban nincs ilyen minimum, mert ezekben az országokban – így Németországban és Ausztriában is – a kollektív szerződésekben rögzítik a legalacsonyabb juttatásokat.

A minimálbér euróban kifejezett mértéke alapján az országokat három kategóriába lehet besorolni. Az első csoportban kizárólag új tagországokat találunk, mindegyiküknél 300 euró alatti összegekkel. A legkisebb kötelezően fizetendő bér – 129 euró – Lettországban kerül a borítékba. Litvániában 159, Szlovákiában 183, Észtországban 192, Lengyelországban 234, Magyarországon 247 és Csehországban 261 euró ugyanez az összeg.

A tagországok következő, középső csoportját Portugália (437), Szlovénia (512), Málta (580), Spanyolország (631) és Görögország (668) alkotja. Itt a minimálbérek 400 és 700 euró között mozognak, jelentősen elmaradva a harmadik országkörtől, ahol a minimálbérek meghaladják a havi 1200 eurót: Franciaország 1218, Belgium 1234, Egyesült Királyság 1269, Hollandia 1273. A legmagasabb minimálbért Luxemburgban fizetik, havi 1503 eurót, a legalacsonyabb, lettországi összeg több mint tízszeresét.

Összehasonlításképpen elmondható, hogy az Egyesült Államokban megszabott szövetségi minimálbér 2006. januárjában 753 euró volt és az alkalmazottak 1,4 % kapta ezt az összeget juttatásként.

A minimálbéren foglalkoztatottak aránya 2004-ben Spanyolországban volt a legalacsonyabb, mindösszesen a munkavállalók 0,8 %-a, míg Magyarországon 8%, Luxemburgban pedig 18%-a.