A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmező számára a Testület döntése értelmében nem delegálhatók. A tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu domain nevek Alattyán Sándor számára delegálandók.

A felsorolt domainek delegálását Alattyán Sándor kérelmező 2006. áprilisában igényelte, prioritás nélkül. Az igényléseket a Deutsche Telekom AG kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.
A Deutsche Telekom AG kifogásait valamennyi esetben az alábbiakra alapozta. Álláspontja szerint a felsorolt domain nevek az összetéveszthetőségig hasonlóak a kifogást tevő tulajdonában lévő 650.171 lajstromszámú nemzetközi, valamint 000214528 lajstromszámú közösségi T-ONLINE szóvédjegyekhez, továbbá a 680.034 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi, valamint 000485441 számú közösségi T-MOBILE szóvédjegyekhez. Ezáltal azok, véleménye szerint alkalmasak arra, hogy a fogyasztókat a szolgáltatást nyújtó személye tekintetében megtévesszék. A domain nevek használata ezért védjegybitorlásnak minősül. Megjegyezte továbbá, hogy nézete szerint kérelmező rosszhiszeműségét igyekezett palástolni a számos regisztrálni kívánt domain név között szereplő „tee”, illetve „tea” előtagú, valamint „tonlany” és t-onlany”nevekkel.

A domain nevek kérelmezők részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2, valamint a Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján kérte.
Védjegyjogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.
A kérelmező nyilatkozatában előadta, hogy a tea-mobil.hu, teamobil.hu, tea-online.hu, teaonline.hu, teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu neveket teázással, teaszertartással kapcsolatos termékek és szolgáltatások népszerűsítésére, illetve azok online kereskedelmének támogatására kívánja felhasználni. E körben utalt a tea kifejezés angol és német nyelvű megfelelőire, mint a fogyasztói asszociáció lehetséges alapjára (angol „tea”; német „Tee” szavak). A ton-line.hu, valamint a tonlany.hu nevek alatt tonhal termékekkel és azok kereskedelmével kapcsolatos internetes felületet kíván üzemeltetni, míg nyilatkozata szerint a t-onlany portál lányoknak szóló tartalmat hordozna. A beadványában foglaltak szerint, a temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domaineket fiataloknak készülő portálok megnevezéséül kívánja használni. Valamennyi domain névvel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy azok védjegyoltalom alatt nem állnak és álláspontja szerint a felperes termékeivel kapcsolatban nem alkalmasak megtévesztésre.
A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  1. jogellenes, vagy
  2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  3. megtévesztő.

A kérelmező által előadottak alapján, a domainek használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, ezért a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt.

A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek kiejtésükben azonosak, írásmódjukban pedig hasonlóak a kifogást tevő által felhozott védjegyekhez, amelyek jó hírnevűnek, közismertnek tekinthetők. A védjegyekkel védett megjelöléseket, a kifogást tevő által kifejtett marketing tevékenységnek köszönhetően a fogyasztók a Deutsche Telekom AG és vállalatai szolgáltatásaihoz kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy ezen domainek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye fennáll, illetve a kérelmező által megjelölt kereskedelmi területen is védelmet élvez a védjegy.
A tea előtagú domainek esetében a Tanácsadó Testület sem a jogellenességre, sem az összetéveszthetőségre utaló körülményt nem talált. A domain nevek két azonos súlyú elemből álló kifejezésekből épülnek fel. A tea előtagra tekintettel a hasonlóság a kifogást tevő védjegyeivel csekély. A tea önmagában is értelmes, általánosan használt magyar kifejezés, amely a kifogást tevő szolgáltatásaitól eltérő termékekre és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra utal. Ez kizárja a téves fogyasztói asszociáció lehetőségét.
Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, ton-line.hu, tonlany.hu, t-onlany, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók, a teamobil.hu, tea-mobil.hu, teaonline.hu, valamint tea-online.hu nevek kérelmező részére delegálandók.

(A Tanácsadó Testület 12/2006. (VII. 10.) sz. Állásfoglalása)