Átlátható, hatékony támogatási rendszer kialakítása, a politikai befolyás csökkentése, a támogatások hatékonyságának növelése és kiszámítható folyósítása – ez a célja a kormánynak a Szülőföld Alapról szóló törvény módosításával, amellyel átalakul az Alap szervezeti és támogatási rendszere.

Az átalakítás eredményeképpen egy háromszintű, egymástól összeférhetetlenségi szabályokkal elválasztott fórumrendszer jön létre, melyben a politikai szintet a Regionális Egyeztető Fórum, a szakmai szempontokat a Kollégiumok, a végrehajtó szintet pedig az Alap kezelő szervezete képviseli.

A szervezeti átalakítások az Illyés Közalapítványt, az Új Kézfogás Közalapítványt és a Határon Túli Magyar Oktatásért Közalapítványt is érintik. Az Illyés Közalapítvány a Szülőföld Alapba, a Határon Túli Magyar Oktatásért Közalapítvány az Oktatásért Közalapítványba, míg az Új Kézfogás Közalapítvány a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítására létrehozott gazdasági társaságba olvad be. Az átalakítással a közalapítványok vagyonát továbbra is az eredeti, alapítói célra fordítják, csak a jelenleginél hatékonyabb szervezeti formában. A szakmai és politikai szint elválasztásával – a felelősség és az együttműködés jegyében – politikailag és szakmailag megalapozottabbá válnak a döntések.

A támogatási rendszer átalakítása nem jelenti a források csökkentését. Ugyanakkor azzal, hogy a források jelentős részét nem a szétaprózott intézményi struktúra fenntartására költik, azok a jelenleginél nagyobb arányban hasznosulnak, hatékonyabban működtethetők.