Hazánkba is megérkezett az adatvisszatartási irányelv keltette kodifikációs hullám. A három minisztérium (GKM, IRM és MeH) által készített törvénymódosítást viszont a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezet súlyosan alkotmánysértőnek tartja.

A TASZ véleménye szerint a hírközlési hálózatokban keletkezett adatok tárolásáról szóló 2006/24/EC európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés látszatába bújtatott módosítás „valójában a jelenleg is aggályos törvényi szabályozás további, a polgárok adatainak minden eddiginél szélesebb körű, álláspontunk szerint alkotmánysértő kezelését szolgálja.”

A TASZ kiemeli, hogy a tervezett törvénymódosítás többek között fenntartja a hatályos törvény által előírt cél nélküli, készletező jellegű adatkezelés lehetőségét. A módosítás így a hivatkozott európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel sincs összhangban!

A törvénytervezet elfogadása esetén lazítaná a személyes adatok védelmét szolgáló, eddig is meglehetősen gyenge garanciákat. A szerzői jogvédők érdekeit szolgáló új rendelkezés akár a nmzetbiztonsági szolgálatoknak is hozzáférést biztosítana az adatainkhoz – az irányelv „súlyos bűncselekmények” esetére fenntartott adatkezelési szabályai így válhatnak hazánkban a fájlcserélők elleni harc eszközévé.

Harmadrészt pedig a szabálytervezet annak ellenére siet a törvény rendelkezéseit az internet-hozzáféréssel, az internetes telefonálással és az internetes elektronikus levelezéssel kapcsolatos hírközlési adatok rögzítésére is bevezetni, hogy ezt 16 EU tagállam ezt későbbre halasztotta, és hogy az EU illetékes szervei e szabályok átültetésére 2009. március 15-ig adtak időt.

Mivel a TASZ szerint a módosítás számos esetben túllép a hivatkozott irányelv előírásain, sérti a magyar Alkotmányt és az Alkotmánybíróság korábbi vonatkozó határozatait, ezért a törvénymódosítás visszavonására és új tervezet elkészítésére van szükség.

A törvénymódosítás időzítésének különös súlyát adja, hogy a törvénytervezet véleményezési határidejének utolsó napján jelent meg a 2/2007. (I.24.) AB-határozat, amely a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés szabályaival részletesen foglalkozik és az egész rendszer újrarajzolását fogja eredményezni, mivel számos törvényhelyet megsemmisített.