A Miniszterelnöki Hivatal elkészítette, és honlapján (www.meh.hu) megjelentette a televíziózás és rádiózás digitális átállásának stratégiai célkitűzéseiről és kormányzati feladatairól szóló kormányhatározat tervezetét, valamint az ennek mellékletét képező, szakmai véleményeket magába foglaló stratégiát.

A Miniszterelnöki Hivatal médiaszabályozási csoportja 2007. február 15-én rendezte meg második szolgáltatói és civil fórumát, ahol a hírközlési és médiapiaci szereplők, valamint azok szövetségei mondhatták el véleményüket a digitális átállás stratégiai elképzeléseiről. A mintegy nyolcvan érdeklődő részvételével lezajlott tanácskozás tapasztalatai hozzájárulnak a műsorszolgáltatás technikai és technológiai megújulásához, illetőleg a megfelelő szabályozási környezet kialakításához. Sarkady Ildikó médiapolitikai főtanácsadó a fórumon azt hangsúlyozta, hogy a sikeres digitális átálláshoz szükséges szabályozói és közpolitikai lépések száma, illetőleg összetettsége miatt kiemelten fontos az átállásában érintett államigazgatási, hatósági és piaci szereplők, valamint civil szervezetek álláspontjának megismerése. A lehető legszélesebb körű egyeztetés keretében és annak eredményeként kívánják kialakítani közös álláspontjukat az átállással összefüggő kérdésekben.

A digitális átállás folyamata gazdasági és társadalmi jelentőségű, mivel lényegében minden magyar háztartást érint, számukra kibővíti az audiovizuális szolgáltatásválasztékot, elősegítheti az információs társadalmi szolgáltatások elterjedését.