A vonatkozó magyar törvénytervezet nyilvánosságra hozatalával itthon is nagy visszhangot kapott a hírközlési hálózatokban keletkezett adatok tárolásáról szóló 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, amelynek implementációja szerte Európában az adatvédelmi hatóságok nemtetszését váltja ki.

Az Európai Unió jogforrási rendszerében az irányelvek általában a megvalósítandó célt tűzik ki, annak konkrét tartalmát a tagállamok saját nemzeti jogukban maguk állapítják meg. A hírközlési adatok tárolásáról szóló irányelv implementálása területén is nagyfokú önállósága van a tagállamoknak.

A Hollandiában kidolgozott törvénytervezet például a telefonhívások adatai földrajzilag meghatározható rögzítésére kötelezné a telefonszolgáltatókat, így nem csak a hívásokra vonatkozó alapvető adatok, hanem résztvevők elhelyezkedése is tárolásra kerülne.

A németországi implementációs tervezet az emailcímek beazonosíthatóságát követeli meg, vagyis minden emailcímet hozzá kell tudni rendelni egy természetes személyhez, ha a feladó személyazonossága nem állapítható meg, akkor a levél elküldője jogsértést követ el.

Franciaország élen járt az irányelv átültetésében, mivel már 2006 márciusában kibocsátotta az hírközlési adatok tárolásáról szóló rendeletet, amely mind a telefonhívásokra, mind pedig az interneten kezdeményezett kapcsolatokra érvényes.

Az implementációt mindhárom országban az adatvédelemmel foglalkozó hatóságok tiltakozása kíséri. A holland adatvédelmi hatóság, a CPB szerint a törvénytervezet az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik. A német igazságügyi minisztérium által kidolgozott tervezetet a Szövetségi Adatvédelmi Bizottság nyíltan ellenzi és hangsúlyozza, hogy a jogalkotó annak kidolgozásakor „túl messzire ment”. Franciaországban a CNIL leginkább „pontatlannak” ítéli meg az ottani jogszabályt és annyit mond, hogy az nem határozza meg egyértelműen a tárolandó adatok körét, de számos civil szervezet ennél élesebb kritikát fogalmazott meg. Az IRIS nevű, internethasználókat tömörítő szervezet például úgy látja, hogy a jogszabály révén az emberek minden korábbin túlmutató megfigyelése vált lehetővé.