A Magyar Elektronikus Aláírási Szövetség pályázatának célja, hogy népszerűsítse a technológiát, és olyan új, kreatív ötletek megszületését segítse elő, melyek segítik a hiteles elektronikus adattovábbítás elterjedését.

A pályázat célja

Az elektronikus aláírás az elmúlt években folyamatosan fejlődött mind műszakilag, mind jogilag, ám igazi áttörést a hétköznapok szintjén nem sikerült elérnie. A pályázat célja, hogy népszerűsítse a technológiát, és olyan új, kreatív ötletek megszületését segítse elő, melyek segítik a hiteles elektronikus adattovábbítás elterjedését. A pályázatra kiemelten várjuk műszaki, jogi és közgazdasági témájú diplomamunkák beadását.

A pályázat kiírója

Magyar Elektronikus Aláírási Szövetség
1224 Budapest, Sík u. 15
http://www.melasz.hu
Kapcsolattartó személy: Krasznay Csaba, elnökségi tag
email: elnokseg@melasz.hu

Pályázók köre, pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi (master) és főiskolás (bachelor) hallgató, aki diplomamunkáját vagy szakdolgozatát akkreditált felsőoktatási intézményben készítette el, és az alábbi feltételeket kielégíti:

  • a diplomamunka központi témája az elektronikus aláírás és az ahhoz kapcsolódó technológiák (időbélyegzés, kriptográfia stb. – lásd bővebben a MELASZ alapszabály „Rokon, kapcsolódó és származékos technológiák” pontját);
  • a diplomamunkát 2006. június 1. és 2007. május 30. között adta le annak készítője, és azt 2007. június 30-ig sikeresen megvédi;
  • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához a témavezetőtől származó ajánlással.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot postai úton a Magyar Elektronikus Aláírási Szövetség elektronikus levelezési címére lehet eljuttatni (elnokseg@melasz.hu).

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a pályázó kísérőlevele és nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
  • a témavezető ajánlása (a a felsőoktatási intézmény és a témavezető nevével és telefonos elérhetőségével);
  • diplomamunka;
  • a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok leadási határideje: 2007. július 31.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Magyar Elektronikus Aláírási Szövetség tagjaiból álló bizottság értékeli egységes szempontok alapján.

A pályázat eredményének közzététele és díjazása

A pályázat kiírója egy pályázati díjat ad ki az „Év elektronikus aláírási diplomamunkája” címmel. A pályázókat elektronikus úton értesítjük. A nyertes pályázó nevét, dolgozatának címét, témavezető és a képző intézmény nevét a pályázat kiírója a www.melasz.hu címen és sajtóközleményben teszi közzé.

A pályázatokat a pályázat kiírója 2007. szeptember 30-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.

A nyertes pályázó bruttó 100.000 forint jutalomban részesül. A díj nem megosztható. A pályázat résztvevőinek a pályázat kiírója lehetőséget biztosít a Magyar Elektronikus Aláírási Szövetség éves konferenciáján egy előadás megtartására kb. 20 perc időtartamban.