A Bizottság a médiatörvény miatt megindította az Európai Bíróságon a második kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben.

Efféle eljárást a Bizottság akkor indíthat, ha azt tapasztalja, hogy egy tagállam nem teljesítette az EK-szerződésből eredő valamely kötelezettségét.

Az EU végrehajtó testülete azt szeretné elérni, ha az Európai Bíróság megállapítaná: Magyarország azzal, hogy nem szüntette meg a kábeltelevíziós szolgáltatások nyújtására a médiatörvénnyel bevezetett, az EU versenyjogába ütköző korlátozást, nem teljesítette az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló 2002/77/EK irányelvben foglalt kötelezettségeit.

Brüsszel azt kifogásolja, hogy a magyar médiatörvény rendelkezése a kábelszolgáltatók műsorelosztási jogát akkora területre korlátozza Magyarországon, amelyen nem több mint a lakosság egyharmada él. A csatlakozási szerződés értelmében hazánknak legkésőbb 2004. április 30-ig kellett volna átültetnie ezt az irányelvet a nemzeti jogba.

A Bizottság információi szerint Magyarország a mai napig nem hozta meg ezeket a rendelkezéseket, illetve azokról nem tájékoztatta a Bizottságot, ezért kötelezettségszegési eljárást indított a tagállammal szemben – derül ki az Európai Bíróság közleményéből.

Ez egyébként a második ilyen eljárás Magyarországgal szemben. Az első eljárást idén januárban indította meg a Bizottság a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelvből eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt.