Az Európai Bizottság a Bíróság elé citálhatja Magyarországot, mert az nem ültette át maradéktalanul jogrendjébe a nyugellátást szolgáltató intézmények felügyeletéről és tevékenységéről szóló irányelvet. A bökkenő csak az, hogy ilyen intézmény nincs is Magyarországon.

A Bizottság Csehországot és Magyarországot is felszólította, hogy teljes mértékben teljesítsék a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv (2003/41/EK irányelv) nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó kötelezettségüket.

A tagállam úgy vélekedett, hogy mivel nem működik náluk olyan intézmény, amely az irányelv hatálya alá tartozna, az irányelvet csak annyiban kell átültetniük, hogy a más tagállamokban működő nyugdíjintézetek náluk is kínálhassák szolgáltatásaikat.

A Bizottság azonban úgy véli, mivel a jogszabály szövege az átültetéssel összefüggésben sem eltérésre nem ad módot, sem átmeneti időszakról nem rendelkezik, valamennyi tagállam köteles az irányelvet maradéktalanul átültetni, és gondoskodni a nyugdíjintézetek létrehozását lehetővé tévő jogszabályi környezet létrehozásáról akkor is, ha ilyen intézmények az adott tagállamban most még nincsenek.

Minthogy mindeddig elmaradt a végrehajtó jogszabályok elfogadása, most mindkét tagállamnak két hónapja van arra, hogy meghozza az irányelvnek való teljes megfelelés érdekében szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben az ügy a Bíróságon végződhet.