Budapesten, az APEH székházában 2007. március 30-án húsz magánnyugdíjpénztár, illetve az APEH elnöke együttműködési megállapodást írt alá az elektronikus adatszolgáltatásról.

A magánnyugdíjpénztárak számára az APEH havonta szolgáltat adatokat a pénztári tagok számlájának vezetéséhez. A bevallási adatok és az adóazonosító jel mellett a TB azonosító is továbbításra kerül.

2,5 millió pénztári tagot, 117 milliárd forint tagdíjat érint az aláírt megállapodás, mely új alapokra helyezi az APEH és a magánnyugdíjpénztárak kapcsolatát. Messzemenően figyelnek az adatvédelmi előírásokra is – hangsúlyozta dr. Szikora János, az APEH elnöke.

Az aláírási rendezvényen Marsi Edit, a PSZÁF főigazgatója a magánpénztárak és az APEH együttműködésének előkészítése során kialakult jó munkakapcsolat megőrzésére hívta fel a figyelmet.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján meghatározott pénztár tagjai a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, továbbá a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghatározott nyugdíjjárulék-alap 8 százalékát, mint tagdíjat kötelesek fizetni.

2007. január 1-je utáni időszakra vonatkozóan az esedékes tagdíjakat már nem a magánnyugdíj-pénztárakhoz, hanem az állami adóhatóság felé kell bevallani, és a Magyar Államkincstárnál magánnyugdíj-pénztáranként megnyitott számlákra kell megfizetni. A Magyar Államkincstár a 2007. január 1-jei hatállyal, Pénztáranként megnyitott tagdíj-, késedelmi pótlék- és önellenőrzési pótlék beszedési számlák pozitív egyenlegét naponta, automatikusan utalja át az arra jogosult Pénztárak részére, a Pénztárak által az átutalás teljesítéséhez megadott pénztári bankszámlaszámokra.

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott, elszámolt), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot, tagdíjat (tagdíjkiegészítést) megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot (tagdíjat) a 0708 számú bevallásban kell a tárgyhónapot követő hónap 12-ig bevallani, illetőleg megfizetni.

Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a tárgyhónapot követő hónap 12-ig vallja be a 0758 számú bevallásban, illetőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. Az eva törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a járulékot (tagdíjat) a törvényben meghatározottak szerint vallja be a 0758 számú bevallásban, és fizeti meg a tárgyhónapot követő hónap 12-ig.

A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) elektronikus úton negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig vallja be a 07085 számú bevallásban, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján ezeket a bevallásokat elektronikus úton kell benyújtani. A bevallásokból a magán-nyugdíjpénztári tagok törvény által meghatározott adatait elektronikus úton meg kell küldeni a magán-nyugdíjpénztárak részére. Az állami adóhatóság a magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban az ellenőrzési, az utólagos adómegállapítási és a végrehajtási feladatokat is ellátja. A magán-nyugdíjpénztárak megkeresésére a bevallás és befizetés adatok közötti eltérés miatt adategyeztetést folytat le.

A magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó bevallási adatokat, a befizetéseket mind az adóhatóságnál, mind a pénztáraknál nyilvántartást és folyószámlát kell vezetni. Az adóhatóság a folyószámlát foglalkoztatónként vezeti, pénztáranként elkülönítve. A Pénztárak a foglalkoztatók által befizetett tagdíjat mind foglalkoztatónként, mind a foglalkoztatókhoz tartozó magánszemélyenként is kimutatják, hiszen a befizetések a pénztártagokat illetik meg. A nyilvántartások egyezőségét a törvényben meghatározottak alapján az adóhatóság és a pénztárak biztosítják.

Az adatok továbbítására, a Pénztári megkeresésekre, az adategyeztetésre az APEH és a Pénztárak között elektronikus kapcsolat működtetését írják elő a törvények, a felek megállapodása szerint.

Magyarországon húsz magán-nyugdíjpénztár működik.

 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (2007.02.01-ig Winterthur Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár)
 • Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár
 • Dimenzió Magánnyugdíjpénztár
 • Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár
 • Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • ING Országos Magánnyugdíjpénztár
 • KH Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • MKB Rt. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztára
 • Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Magánnyugdíjpénztára
 • Postás Magánnyugdíjpénztár
 • Premium Magánnyugdíjpénztár
 • Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár
 • UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár
 • Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
 • Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára

Húsz partnerrel kellett kiépíteni a kapcsolatot, és megállapodni az elektronikusan továbbítandó adatok szerkezetéről, a titkosításról, az adattovábbítás módjáról. A feladat végrehajtására közös munkabizottság jött létre 2006. évben. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megbízott munkatársa is részt vett a bizottság munkájában és jelentős mértékben átvállalta a Pénztárak közötti koordinációs feladatokat. Szoros, napi kapcsolat jött létre az APEH érintett szakterületeinek megbízottjai, a PSZÁF megbízottja és a Pénztárak képviselői között.

Ennek eredményeként 2007. januárjától kezdődően az APEH pénztári számlákra befizetett tagdíjak automatikusan továbbutalásra kerülnek a Pénztárakhoz. Az elektronikus adatkapcsolat létrejött a Pénztárak és az APEH között, amelyen keresztül a befizetésekre vonatkozó banki- és postai analitikus adatokat elektronikus úton továbbítjuk. A megállapodást az APEH és a húsz Magán-nyugdíjpénztár 2007. március 30-án aláírta.

A munkabizottság feladata ezzel még nem fejeződött be. Kiemelt figyelmet kell fordítani a bevallási adatok átadására, az adategyeztetési kérelmekre, a vizsgálati eredmények továbbítására. A tapasztalatokat értékelve az együttműködést folyamatosan fejlesztenünk kell.

A szervezetek közötti információcserével biztosítható, hogy mind az adóhatóság, mind a Magán-nyugdíjpénztárak, mind a PSZÁF ügyfélkapcsolati munkatársai színvonalas tájékoztatást tudjanak adni a magánnyugdíj-pénztári tagdíj befizetésével, bevallási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a hozzájuk forduló ügyfeleknek, foglalkoztatóknak, pénztártagoknak.