A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Gazdasági Albizottsága 2007. április 10-én tartotta alakuló ülését az Országgyűlésben. Az ülést Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. Az alakuló ülést Dr. Baráth Etele, a KMKF Gazdasági Albizottság elnöke és Dr. Matolcsy György, az albizottság társelnöke elnökölte.

Dr. Szili Katalin, a KMKF elnöke ismertette a „Magyar-magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzetrészek nagy részének Európai Uniós csatlakozása után” című vitaanyag gazdasági vonatkozásait. A KMKF Gazdasági Albizottsága megvitatatta az előterjesztés gazdasági vonatkozásait, annak tartalmával és következtetéseivel egyetértett. A KMKF Gazdasági Albizottsága felkéri a KMKF elnökét, hogy az ülésen elhangzott észrevételek és módosító javaslatok figyelembevételével a vitaanyagot terjessze a KMKF Állandó bizottságának soron következő, tavaszi ülése elé.

A találkozón Bajnai Gordon kormánybiztos tájékoztatást adott a nemzeti fejlesztési terv és a magyar-magyar gazdasági együttműködés kapcsolódási pontjairól. A határmenti együttműködés kapcsán az Albizottság hangsúlyozza: hatékonyan fel kell használni a határmenti együttműködésre rendelkezésre álló uniós forrásokat, fel kell kutatni a határon túli nemzetrészek speciális támogatására, a Kárpát-medencében élő magyarság jólétének emelésére szolgáló azon egyéb eszközöket, amelyek az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a Magyarországgal határos uniós tagországokban, illetve a közép vagy hosszú távon csatlakozó országok vonatkozásában fokozottabban állnak rendelkezésre. Kiemelt figyelmet kell fordítani az Ukrajnában és a Szerbiában élő magyarság gazdasági felemelkedésére.

A KMKF Gazdasági Albizottsága hangsúlyozza: különös figyelmet kell fordítani a magyarlakta régiók általános fejlesztési terveinek kidolgozására. E tevékenységhez hatékonyan hozzájárulhatnak a térségekben működő vállalkozásfejlesztési központok, valamint a helyi fejlesztési ügynökségek létrehozása. Konkrét együttműködési formákat kell kialakítani az országok, a régiók és a helyi önkormányzatok szintjén. Dr. Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének a meglévő együttműködésekre is építő, a Kárpát-medencei Magyar Önkormányzati Képviselők Társulása létrehozására irányuló felhívása hozzájárulhat a konkrét igények megfogalmazásához és az érintett helyi képviselők együttműködésének előmozdításához. A határon túli kis- és középvállalkozások részvételével zajló, félévente megtartott Gazdasági Fórum is hozzájárulhat a konkrét együttműködések kialakításához. A magyarországi regionális fejlesztési tanácsok, illetve a kereskedelmi és iparkamarák tevékenységének a magyarországi finanszírozási lehetőségekkel összhangban kell lennie. Fontos, hogy a már működtetett támogatási formák továbbra is fennmaradjanak, és vállalkozásfejlesztési központok működjenek. A KMKF Gazdasági Albizottsága támogatja a Magyar Fejlesztési Bank határon átívelő tőkehitel-programját, valamint a családokat segítő mikro-hitel programot.

A Kormány 2007. tavaszi törvényalkotási programjával kapcsolatos tájékoztatás kapcsán a KMKF Gazdasági Albizottsága felhívja a figyelmet, hogy a tagok a jövőben aktívabban használják a törvényjavaslatok véleményezését lehetővé tévő, az albizottság titkársága által működtetett egyeztetési mechanizmust.

A KMKF Gazdasági Albizottsága javasolja a Kormány anyagi lehetőségeinek figyelembevételével egy közös információs rendszer létrehozását, amely lehetőséget nyújtana szakpolitikai kérdésekben véleménycserére az érintett magyar képviselők között. A KMKF Gazdasági Albizottsága üdvözli a Kormány nyitottságát az ebben a kérdésben való együttműködésre.

A KMKF Gazdasági albizottsága a Külügyi és Európa-ügyi albizottság 2007. február 20-i állásfoglalásához csatlakozva felkéri a KMKF elnökét, hogy a KMKF Állandó bizottságának soron következő ülésére terjesszen elő egy átfogó megoldási javaslatot Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozását követően a csatlakozásból a magyar-magyar kapcsolattartás terén fellépő nehézségek megoldása érdekében.

A KMKF Gazdasági Albizottsága tagjai felkérik az albizottság határon túli tagjait, hogy saját régiójuk vonatkozásában készítsék el a határmenti magyarlakta települések gazdaságfejlesztési koncepcióját, és azt 2007 júniusáig juttassák el az albizottság titkárságának.

A KMKF Gazdasági Albizottságának következő ülésére 2007 őszén, az Országgyűlés őszi ülésszakának elején kerül sor.