A bíróságokkal kapcsolatos állampolgári panaszok továbbításáról és azok vizsgálati eredményéről szóló tájékoztatásról kötött együttműködési megállapodást a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa; a dokumentumot kedden Budapesten írta alá Lomnici Zoltán és Szabó Máté.

A megállapodás szerint az ombudsman továbbítja a hozzá, a bíróságok működésével és ítélkezési gyakorlatával kapcsolatban benyújtott panaszokat a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez, aki intézkedik azok kivizsgálásáról és a vizsgálatok eredményét haladéktalanul közli az országgyűlési biztossal – mondta Lomnici Zoltán.

A felek abban is megállapodtak, hogy “a vizsgálatok tapasztalatait évente legalább egy alkalommal kölcsönösen megvitatják és megteszik a szükséges lépéseket a hibák okainak kiküszöbölésének érdekében”.

A dokumentum szerint az ombudsman évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a bírósági felsővezetőket – a táblabíróságok, a megyei bíróságok elnökeit – az emberi jogok érvényesítésével kapcsolatban szerzett tapasztalatokról. A konkrét panaszokon túl, a biztos személyes észleléseiről is tájékoztatja az LB elnökét, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

Lomnici Zoltán, aki az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is, elmondta: a megállapodás alapján vállalja, hogy valamennyi országgyűlési biztosnak lehetőséget biztosít előadások tartására a bírák és bírósági vezetők részére a Magyar Bíróképző Akadémián.

Szólt arról is, hogy az elmúlt hónapokban az állami szervek működésével kapcsolatban számos kifogás fogalmazódott meg, és gyakorlatilag valamennyi állami szerv esetében elmondható, hogy a bizalom kisebb-nagyobb mértékben csökkent.

“Ahhoz, hogy a társadalom számára ezeknek a szerveknek a működése átlátható és elfogadható legyen, nagyon fontos, hogy a hatalmi ágak és hatalmi tényezők együttműködjenek” – tette hozzá Lomnici Zoltán.

Az LB elnöke azt mondta, hogy évente több száz olyan panasz és kifogás érkezik az ombudsmanhoz, amely a bíróságok működésével kapcsolatos, vagy azt valamilyen módón érinti. Ezek között, az elmúlt évek tapasztalatai szerint, nyolc-tíz olyan beadvány van, amelynek érdemi kivizsgálása feltétlenül szükséges lenne, ezt azonban a hatályos törvények lapján az állampolgári biztos nem teheti meg – mutatott rá.

Szabó Máté közölte: javasolni szeretné, hogy majd “az egészségügyi reform most kibontakozó problémái kapcsán” az Egészségügyi Minisztériumban is jöjjön létre valamilyen egészségügyi miniszteri biztosi intézmény, amely a panaszok kivizsgálását rövidebbre zárhatná, mintha mindaz az ombdusmani hivatalon keresztül történne.

“Az együttműködés fontos számunkra, nem a hatáskörünknek a kiterjesztését (…) kívánjuk, hanem azt, hogy a megfelelő hatáskörrel rendelkező szervekkel együttműködve a panaszok ténylegesen kivizsgálást nyerjenek” – hangsúlyozta az ombudsman.