A Közjegyzői Kamara szerint ügyelni kell az eljárások biztonságára: a gyorsított cégeljárásban a közjegyzők által készített kötelező aláírási címpéldány elhagyásával például számottevően megnő a biztonsági kockázat.

Napjainkban az Európai Unió egészét érintő komoly probléma a polgári nemperes eljárások lassúsága, ami alapvetően a bíróságok leterheltségéből fakad. A közjegyzőség intézménye az egyetlen olyan jogalkalmazói szerv, melynek nagyobb mértékű bevonása nem a központi költségvetést (és így az adófizetők tömegét) terheli, hanem a szolgáltatás igénybevevőjét. Emellett a közjegyző bevonásának legnagyobb előnye, hogy gyorsabb szolgáltatást nyújt egy nemperes eljárás során, határozata viszont ugyanolyan hatállyal bír, mint a bíróságé. Ennek egyik példája lehet a családjogi törvényhez kapcsolódó egyik törvényjavaslat, mely szerint regisztrált élettársi kapcsolatok esetében a közjegyző jogkörébe tartozna a jövőben a kapcsolat felbontása.

A gazdasági társaságok működési kereteinek meghatározásakor is általános tendencia az eljárások gyorsítása. A cégalapítás folyamatának lerövidülése mellett ezt szolgálja az a javaslat, mely szerint az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása a jövőben a közjegyzők feladata lesz. Az eljárás technikai feltételei adottak, és bevezetése nagymértékben tehermentesítené a bíróságokat. Segítségével gyorsabban, olcsóbban és egységes formában lennének követhetőek és elszámolhatóak a gazdasági szervezetek egymással szembeni követelései.

A szeptembertől hatályos cégalapításról szóló törvény nem teszi kötelezővé az aláírási címpéldány használatát a cégalapítás során, mivel az okmány kiváltható egy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintával is. Az aláírási címpéldány elkészítésének feltétele azonban az ügyfél azonosítása a személyi okmány lekérdezésével. Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintához ez nem kötelező, aminek köszönhetően az eljárásban rejlő biztonsági kockázat jelentősen megnő.

A közjegyzők tapasztalatai szerint a cégeljárás valóban gyorsabbá vált szeptember elseje óta, azonban az aláírási címpéldány szükségessége még most sem vitatható. „Belátjuk, hogy a gyorsított cégbejegyzés gazdasági érdek, hiszen ösztönzi a vállalkozói kedvet. Ugyanakkor nem árt tekintetbe venni, hogy a gyorsaság könnyen a biztonság rovására mehet, és teret adhat például a fantomcégek terjedésének. Ha a biztonság forog kockán, a közjegyzők hivatali kötelessége, hogy felhívják erre a közvélemény figyelmét” – fogalmazott dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Hozzátette: „A pénzintézetek belső szabályozása a továbbiakban is előírja a közjegyző által készített aláírási címpéldány meglétét.”

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) köztestület, mely a legfőbb önkormányzati szervként képviseli a közjegyzői kart és szervezeteit. A budapesti székhelyű kamara – a hatályos rendelkezések szerint – nem pusztán érdekvédelmi szervezet, hanem jogszabályokat is kezdeményez és közreműködik azok előkészítésében, a közjegyzői kar irányításával és szervezésével kapcsolatban állami feladatokat lát el, működteti a közjegyzői levéltárat, illetve közhitelű és egyéb központi nyilvántartást vezet. A közjegyzőség Magyarországon is többszáz éves intézmény, amely a rendszerváltás után kapta vissza korábbi státuszát. A közjegyzők tevékenységi köre hatósági tevékenység, ezen belül igen széles: a különböző közokiratok és tanúsítványok készítésén túl kiterjed az okiratok, közjegyzői közreműködéssel kapcsolatos pénz vagy értéktárgy bizalmi őrzésére, a hagyatéki és egyéb nemperes eljárások lefolytatására. A cél azonban mindig egy: elősegíteni a jog vita nélküli érvényesítését, azaz megelőzni a szükségtelen pereket.