A beadvány alapja az, hogy 2008. március 9-én megtartandó népszavazást megelőző kampány idején a kormány közpénzből a kormánypártok álláspontját sulykoló, Új Magyarország című propagandaanyagot terjeszt a választópolgároknak az ország egész területén. A kifogásban a jogvédő szervezet kérte annak megállapítását, hogy ez a tevékenység sérti a választás eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapelveit, különösképpen az esélyegyenlőség elvét, illetve az Alkotmány 2. és 28/C. §-ait, továbbá kérte, hogy tiltsa el az OVB a kormányt a további jogsértésektől.

A választási eljárásról szóló 1997. C törvény (Ve.) alapelveit sérti az a kampány, amely nem biztosítja az esélyegyenlőséget. Abban az esetben, ha a kormány (akár burkoltan) közpénzekből az egyik álláspont mellett érvel, ez egyértelműen fennáll. Ellenkező tartalmú értelmezés kiüresítené a népszuverenitás tételét, a népszavazáshoz való jogot, a jogállamiság elvét és a demokratikus rendszert. (Ad absurdum végül nem a ténylegesen legnépszerűbb álláspont kerekedik felül.)

Az Alkotmánybíróság 52/1997 (X.14.). számú, alkotmányértelmezés céljából hozott határozata leszögezi, hogy népszuverenitás közvetlen hatalomgyakorlását a maga teljességében a kötelezően elrendelendő népszavazás valósítja meg. A népszavazásban érintett szervek (köztük a kormány, az országgyűlés és a köztársasági elnök) köteles tartózkodni minden olyan döntéstől vagy mulasztástól, amely befolyásolná és meghiúsítaná a független és közvetlen hatalomgyakorlás megvalósítását, és kötelesek más szerveket is távol tartani ettől.

A végrehajtó hatalom szervei a közvetlen hatalomgyakorlást megjelenítő ügydöntő népszavazás teljes időszaka alatt nem foglalhatnak állást a népszavazási kérdés érdemében. Ezzel a magatartással ugyanis óhatatlanul befolyásolást végez a kormány, ez pedig ellentétes a kötelező ügydöntő népszavazásban megnyilvánuló népakarat elsődlegessége védelmét előíró alkotmányos alapelvvel és sérti az esélyegyenlőséget. A kormány nem lehet a kampány részese, a közvetett hatalomgyakorlás szereplői népszavazás esetén szükségképpen másodlagos, végrehajtó szerepkört láthatnak el csak. Éppen ezért a kormány feladatkörébe még az sem tartozhat, hogy saját maga szempontjait tükröző vagy bármilyen más típusú tájékoztatást vagy annak álcázott propaganda tevékenységet végezzen a népszavazás tárgykörében. A sérelmezett kiadvány egyoldalúan a kormány(pártok) álláspontját népszerűsíti – nem pártkasszából, hanem más célra félretett költségvetési összegekből. Ez innentől válik pártkampánnyá, illetve emiatt valósul meg a népszavazás megengedhetetlen és jogellenes kormányzati befolyásolása.

Olyan elvi jelentőségű üggyel állunk szemben, amely közvetlenül érinti és sérti az egyik legfontosabb alkotmányos jogintézményt.