Új szerb alkotmányt követelnek a vajdaságiak. Mintegy húsz politikai párt és civil szervezet a szombaton Újvidéken megtartott 3. Vajdasági Konvención határozatot fogadott el, miszerint új alaptörvény meghozatalát követelik, amely új módon határozná meg Vajdaság státusát.

A részvevők – köztük a Vajdasági Magyar Szövetség is – felszólították Borisz Tadics szerb államfőt, hogy mielőbb kezdeményezze az alkotmányváltozást és az új történelmi megállapodást, amely alapján Szerbia korszerű európai normák szerint rendezkedik be. A határozat elvitatja az alkotmány legitimitását meghozatalának módja miatt és amiatt, hogy a vajdasági referendumon az okmányt nem támogatták. A konvenció részvevői „lényegesen más alkotmányos berendezkedést” követelnek Szerbiának, összetett államként képzelik el, írja a Beta.

Szerbia és Vajdaság, két egyenrangú történelmi entitás új történelmi megállapodását és társulását szorgalmazzák egy közös, egységes, összetett és szuverén európai államba, olvasható egyebek között a határozatban. E keretben megerősítést kell nyernie Vajdaságnak az a joga, hogy önállóan hozza meg alakuló alapokmányát, rendezze és megvalósítsa törvényhozási, végrehajtó és bírói hatalmat, továbbá maga rendelkezzen saját vagyonával és jövedelmével.

A határozat aláírói arra számítanak, hogy követeléseiket meg lehet valósítani a választóknak a támogatásával és a autonómia-párti szervezeteknek, valamint mindazon pártoknak, civil csoportoknak az együttműködésével, amelyek elismerik Vajdaság jogát az autonómiára. Számítanak továbbá az európai kormányok, intézmények és nemzetközi szervezetek teljes támogatására, mert – mint értékelik – tevékeny támogatásuk hozzájárulna a térség tartós stabilizálásához.

A konvenciót kezdeményező bizottság elnöke, Zsivan Berisavljevics, a Vajdasági Szociáldemokrata Párt vezetője kijelentette, hogy az aktuális szerb alkotmány csalódást okozott Vajdaságnak is, Szerbiának is. Vajdaság követeli a centralista alkotmányos hagyománnyal való végleges szakítást. Mint hangoztatta, demokratikus megállapodást szorgalmaznak az új alkotmányról, amely biztosítja Vajdaság egyenrangúságát. Egy így berendezett összetett államhoz – szerinte – könnyebben csatlakozna Koszovó is, ha megtörténne szerbiai reintegrációja.

A konvenció határozatát az autentikus vajdasági pártok, a kisebbségi pártok, a helyi politikai szervezetek, a nemkormányzati szervezetek írták alá. A konferenciát támogatta Egeresi Sándor, a vajdasági képviselőház elnöke is, aki a részvevőknek címzett levelében az összejövetelt a belgrádi központi hatalomhoz intézet felhívásként értelmezte, hogy kezdjenek párbeszédet Vajdaság további stratégiai fejlődésének meghatározásáról.