Az állami alkalmazottak kedvezményes utazásra jogosító utalványa hamisítható, ami a jogbiztonság sérelmének veszélyét hordozza – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Az állami alkalmazottak számára a munkáltatók évi 12 alkalomra szóló, 50%-os kedvezményre jogosító utazási utalványt állítanak ki. Az utalványok azonban nem rendelkeznek sem formai, sem technikai védelmi eszközzel, és jogi (büntetőjogi) védelmük sem biztosított megfelelően. Szabó Máté állampolgári panasz alapján folytatott vizsgálatot és arra a következtetésre jutott, hogy a formai-technikai védelem hiányában nem csak a hamisítás, vagy a jogtalan többszörözés lehetősége és csábítása áll fenn. Komoly problémát jelenthet az is, hogy a jegyvizsgálók tévesen ítélhetik meg a utalványok eredetiségét, vagy hamisított, fénymásolt voltát, ebből fakadóan pedig fokozottan fennáll a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének veszélye.

A biztos rámutatott arra is, hogy mindez nem csak egyes konkrét esetekben okozhat visszásságot. A másolt, hamisított utalvány felhasználása indokolatlan fogyasztói árkiegészítés igénybevételét is jelenti, ami az állam és ezáltal valamennyi adófizető állampolgár pénzügyi érdekeinek sérelmét okozza.