Csak az ombudsman közbenjárására született megoldás a Tolna megyei Felsőnánán egy földtulajdonlási ügy évtizedes vitájában – tájékoztatta az Országgyűlési Biztos Hivatala csütörtökön az MTI-t.

A panaszosok földtulajdonigényük foganatosítása érdekében Szabó Máté ombudsmanhoz fordultak, aki összegyűjtette és átadta az összes fellelhető iratot a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. Ennek következtében a jogosultak több mint egy évtizedes huzavona után megkapták jogos követeléseiket – írták.

A közleményben kitértek arra, hogy a felsőnánai termelőszövetkezet földjeinek nagy része kárpótlással 1992-ben új tulajdonosokhoz került, a maradékot pedig a termelőszövetkezet közgyűlése a tagok között osztotta szét.

A körzeti földhivatal azonban elvesztette a szétosztásról szóló határozatot, amit emiatt a tulajdoni lapra sem vezettek rá. Így fordulhatott elő, hogy ugyanazokat a földeket újra kisorsolták. Az első sorsoláskor tulajdonjogot nyert emberek benyújtották panaszukat, ám a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. több mint egy évig nem nyilatkozott arról, hogy az igényelt termőföld rendelkezésre áll-e – közölték.

Az Országgyűlési Biztos Hivatala hozzátette: a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. arra hivatkozott, hogy ebben az ügyben eredetileg a Nemzeti Földalapkezelő volt illetékes, ők jogutódként vették át az ügyet, de “valami történhetett az iratok átadása során”.

A dokumentum úgy fogalmaz: az ombudsman a “tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja a folyamatban és a helyzetben”, a vagyonkezelő pedig sokszorosan túllépte az ügyintézésre törvényben meghatározott határidőket. Szóvá tette továbbá, hogy a vagyonkezelő “meg sem kísérelte beszerezni az eltűntnek hitt iratokat”. A földalapkezelő késlekedése miatt a tulajdonosok nem használhatták termőföldjüket, nem termelhettek rajta, azaz a tulajdonhoz való jog is csorbát szenvedett – hangoztatta.

Szabó Máté felhívta a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter figyelmét a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzési rendszer hiányosságaira. Az állampolgári jogok biztosa a határidők betartásának ügyében a pénzügyminiszterhez és a vagyonkezelő vezérigazgatójához fordult.