Együttműködési megállapodást írt alá a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jogainak védelmére az oktatási jogok biztosa, az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat, a “hallgató ügyvédje” szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) – közölte a doktori szervezet csütörtökön.

Az együttműködés keretében az aláírók rendszeres szakmai kapcsolatot alakítanak ki annak érdekében, hogy a felsőoktatási szférában felmerülő jogi jellegű problémákat minél hatékonyabban lehessen rendezni.

Az együttműködés további előnye, hogy a jövőben – szükség esetén egyedi ügyek kapcsán is – rendszeres szakmai konzultációra biztosít lehetőséget, így az aláírók jobban megismerhetik egymás tapasztalatát és egységes jogalkalmazói gyakorlat alakulhat ki.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogsegély Szolgálata immár 10 éve biztosít a PhD és DLA hallgatók számára jogi tanácsadást, igény szerint jogi képviseletet. Dr. Kocsis Miklós, elnök lemondta: éves szinten 100-150 doktorandusz fordul jogi segítségért a DOSz-hoz, a tavalyi évben viszont majd 200 megkeresés érkezett. A DOSZ tavaly, többek között, segítséget nyújtott külföldi ösztöndíjas hallgatónak, aki számára nem utalták hazai ösztöndíját, fiatal kismamának, akinek a GYES mellett nem biztosították doktoranduszi juttatását, képviselte olyan doktorandusz érdekét, akinek szakvizsgájába nem számolták bele a doktorandusz tanulmányok éveit.

A doktori képzéssel kapcsolatos jogi jellegű problémákat a jogsegely@dosz.hu címen várja a DOSz elnöksége.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogsegély Szolgálata

A felsőoktatási törvény értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el. A DOSz 1998-tól kezdődően működteti Jogsegély-szolgálatát e cél érdekében. A jogsegélyt érvényes tagsággal rendelkező DOSz tagok vehetik igénybe.

A Jogsegély-szolgálat célja, hogy egyéni szinten is védje a doktoranduszok és doktorjelöltek jogait és érdekeit, hogy gyors és szakszerű jogi segítségnyújtást biztosítson, és az eseti ügyekből leszűrődő tapasztalatok felhasználásával segítse elő a DOSz szakmai tevékenységét is.

A Jogsegély-szolgálat minden egyes ügyben kivizsgálja a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől érkezett panaszokat, és a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó intézményi szabályzatoknak megfelelő megoldást kínál az érintett számára.

A Jogsegély-szolgálat különös hangsúlyt fektet a panaszt tevők anonimitására: így kívánja megelőzni azokat a méltánytalanságokat, amelyek a panaszos személyének nem kívánt nyilvánosságából eredhetnek. Ugyanakkor az egyedi ügyekből általánosított, elvi élű elnökségi határozatok a nyilvánosságon keresztül nyerik erejüket: a DOSz a jog- és doktori szabályzatoknak megfelelő megoldás széles körű bemutatásával valamennyi doktori iskolát a doktoranduszok jogainak fokozott védelmére kívánja késztetni.

A Jogsegély-szolgálat igény szerint segítséget nyújt a doktorandusz és a doktori intézmény közötti eljárásban is (pl. fegyelmi eljárás), illetőleg ellátja a doktoranduszok jogi képviseletét az esetleges bírósági eljárások során.

A Jogsegély-szolgálathoz fordulók száma érezhetően, nagyságrendekkel növekszik, az érintettek igénybe veszik a DOSz által felajánlott segítséget, és a visszajelzések fényében úgy tűnik, hogy pozitívnak ítélik a Jogsegély-szolgálat tevékenységét, számos esetben újabb problémáikkal is hozzánk fordulnak. Kevésbé örömteli azonban az esetek nagy száma annak fényében, hogy az egyes ügyel hátterében nem egyszer a doktori iskolák jogszabályellenes gyakorlata, vagy a doktoranduszaiknak nyújtott tájékoztatás hiánya húzódik meg. E felismerés mentén – a problémák megoldásának érdekében – a DOSz Jogsegély-szolgálata kész arra is, hogy az esetlegesen felmerülő kérdések esetén az intézményekkel, doktori iskolákkal folytatott közvetlen konzultációk keretében segítse elő a doktoranduszok jogainak és érdekeinek érvényesülését.