A Legfelsőbb Bíróság ítélete eldöntötte azt a joggyakorlati vitát, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti eljárásban és az ehhez kapcsolódó tulajdonjog bejegyzési eljárásban is külön-külön vagy egy alkalommal kell-e a 6.000 Ft eljárási illetéket megfizetni.

Az LB ítélete alapján a Fővárosi Földhivatal úgy döntött, hogy 2009. május első hetétől kezdve az igazgatási szolgáltatási díjat mindkét eljárásban beszedi, azaz a tulajdonjog fenntartással történt adásvétel esetén a 6.000 Ft-ot kétszer kell megfizetni.

A rendelkezést május első hetétől alkalmazzák, a változás a már elbírált ügyeket nem érinti. Az ezt megelőzően benyújtott kérelmek esetében a korábbi gyakorlatnak megfelelően járnak el. Viszont a május 4-e után benyújtott bejegyzési kérelmeknél a díjat abban az esetben is meg kell fizetni, ha a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzését ezt az időpontot megelőzően kérték.

A hivatalvezető levele a Budapesti Ügyvédi Kamarához