Komoly állami támogatástól eshetnek el a kisebbségi előadó-művészi szervezetek a nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt – áll a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának közleményében.

A jövő évtől jelentősen átalakul az előadó-művészeti szervezetek (színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok) állami támogatása. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális jogai érvényesülésének áttekintésére indított vizsgálat során Kállai Ernő országgyűlési biztos észlelte, hogy a támogatás megváltozott feltételeiről a kisebbségi előadó-művészeti szervezetek jelentős része nem értesült. A szükséges információk nem jutottak el például a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett 100 Tagú Cigányzenekarhoz, illetve az egyetlen magyarországi professzionális horvát színtársulathoz, a Pécsi Horvát Színházhoz sem, pedig az első nyilvántartásba vétel határideje 2009. május 30-án lejár. Ennek elmulasztása esetén a következő évben nem részesülhetnek központi költségvetési támogatásban.

2010-től azok a költségvetési szervként vagy a külön törvény szerint közhasznúvá minősített szervezetként működő előadó-művészeti szervezetek részesülhetnek központi költségvetési támogatásban, amelyeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal keretében működő Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásba vett. A központi költségvetési támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy a szervezetet a Film- és Előadó-művészeti Iroda kategóriába sorolja.

A nyilvántartásba vételre és a kategóriába történő besorolásra – a nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek esetében – kérelemre indult hatósági eljárás keretében kerül sor.

A nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmek első alkalommal a törvény hatálybalépésétől, 2009. március 1-től számított kilencven napon belül nyújthatók be. E határidő 2009. május 30-án jár le, ám miután ez munkaszüneti nap, a kérelmet – az előírt mellékletekkel együtt – legkésőbb 2009. június 2-ig postai úton vagy ügyfélszolgálati időben személyesen lehet benyújtani a Film- és Előadó-művészeti Irodához.

E határidő jogvesztő, elmulasztása esetén az előadó-művészeti szervezet a következő évben nem részesülhet központi költségvetési támogatásban. A nyilvántartásba nem vett előadó-művészeti szervezet kizárólag más pályázati úton nyerhet csak támogatást.

A nyilvántartásba vétel és a besorolás szabályairól a www.eloadomuveszetiiroda.hu weboldalon található részletes tájékoztatás.