A Fővárosi Bíróság, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, a Szegedi Városi Bíróság és az Országos Mediációs Egyesület közös programot indít – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jóváhagyásával és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatásával – a mediáció (közvetítői eljárás) megismertetésére és bevezetésére a bírósági eljárás keretei között.

Mi a mediáció?

A mediáció a konfliktusok rendezésének a peres eljárástól eltérő módja. Lehetővé teszi, hogy a megfelelő megoldást a felek maguk keressék meg és egymással megtárgyalják. A felek által választott pártatlan harmadik személy, a mediátor segítséget nyújt Önnek a bizalmas megbeszélések során ahhoz, hogy elmondhassa problémáit, hogy helyreállítsa a párbeszédet, s hogy Ön is meghallgassa a másik felet. A folyamat során tisztázzák a megoldásra váró kérdéseket, megvizsgálják az egyéni és kölcsönös érdekeket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megegyezéshez. A mediációval a felek semmit sem veszítenek: ha nem sikerül megállapodniuk, a bíróság dönti el a jogvitát. Amennyiben kívánja, bármikor felveheti ez ügyben a kapcsolatot a másik féllel és az ön, valamint az ellenérdekű fél jogi képviselőjével is. A vitás felek csak közösen dönthetnek a mediátor (közvetítő) igénybevételéről.

A mediáció (közvetítői eljárás) igénybevétele a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján lehetséges.

Mikor ajánlatos ez az eljárás?

Akkor célszerű ezt az eljárást alkalmazni, ha egy tárgyalás elakad, vagy ha a felek egy hosszadalmas, kétséges kimenetelű bizonyítási eljárás helyett, rövidebb idő alatt hatékonyabb megoldást szeretnének.

Melyek a mediáció előnyei?

  • A párbeszédet és nem a vitát részesíti előnyben. A résztvevők érdekeiket nem egymás kárára érvényesítik, hanem kölcsönös előnyök elérésére törekszenek (‘nyertes-nyertes’ pozícióra törekvés).A felek kapcsolata az eljárás során javul.Lehetővé teszi, hogy az Önt érintő kérdésekben saját maga hozza meg döntéseit.
  • Elkerüli a bíróság által hozott kötelező erejű megoldásokat.
  • Gyors eljárás (a mediátor szerepe három hónapra korlátozódik, egyszer hosszabbítható meg).
  • Költségkímélő eljárás (pl.: mediáció igénybevétele esetén mérsékelt illetéket kell fizetni).
  • A közösen kialakított megállapodásokat a felek nagyobb eséllyel tartják be.

Kik a mediátorok (közvetítők)?

A mediátorok az emberi kapcsolatok jó ismerői. A bírósági rendszertől független, kívülálló személyek. Speciális mediátor képzettséggel rendelkeznek, s szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk az előttük elhangzottakkal kapcsolatban (ez a bíró felé is érvényes).

A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálását, kidolgozását és írásba foglalja a megállapodást. A mediátor nem dönt, a döntés joga és felelőssége a résztvevők kezében marad.

A polgári peres ügyekben mediátorként (közvetítőként) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által regisztrált közvetítők jogosultak eljárni, elérhetőségüket az IRM al-honlapján lehet megtalálni:

Közvetítők névjegyzéke

A Fővárosi Bíróság, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, a Szegedi Városi Bíróság és az Országos Mediációs Egyesület által indított közös program keretében az Országos Mediációs Egyesület ajánlásával kértek fel tapasztalt, magasan képzett közvetítőket (akik az IRM listán is szerepelnek), hogy egy kísérleti időszakban az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető módon adjanak ingyenes tájékoztatást a közvetítői eljárásról, vagy a felek közös kérésére közvetítőként segítsék a vitás ügyek lehető legkedvezőbb rendezését.

A közvetítők ügyeleti napokon kereshetők:

  • a Fővárosi Bíróságon a II. emelet 30-as szobában, kedden és szerdán 9.00-12.00-ig
  • a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon az I. emelet 114-es szobában, szerdán és csütörtökön 9.00-12.00-ig
  • a Szegedi Városi Bíróságon az I. emelet 121-es szobában, hétfőn és csütörtökön 9.00-12.00-ig