Ma rendezik meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a VI. Debreceni Állam- és Jogtudományi Doktorandusz Konferenciát, amely a debreceni, szegedi és miskolci PhD-hallgatók legjelentősebb szakmai találkozója a régióban.

Hatodik alkalommal rendezi meg a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a PhD-hallgatók éves konferenciáját, ahol a debreceniek a Miskolci Egyetem és a szegedi jogi kar doktoranduszaival és tanáraival vesznek részt közös szakmai napon. Az elmúlt években folyamatos létszámnövekedés volt jellemző, idén már 80 oktató és hallgató jelentkezett a rendezvényre, amelynek anyagából hamarosan konferenciakötetet adnak ki a szervezők.

Az előző évek hagyományát követve a VI. Debreceni Állam- és Jogtudományi Doktorandusz Konferencián is a nagyobb jogi szakterületek mentén kialakított szekcióüléseken tartják meg a doktori képzésben részt vevő hallgatók az előadásaikat. Polgári jog, polgári eljárásjog, nemzetközi jog, Európa jog, közjog, munka- és szociális jog, környezetjog, agrárjog, büntetőjog, jogtörténet, római jog, jog- és politikaelmélet, alapjogok tagozatokban mutatják be a konferencia résztvevői legfrissebb kutatási eredményeiket.