Bűnmegelőzési, reintegrációs és áldozatvédelmi program indul novemberben a bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb három régióban – jelentette be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) büntetőpolitikai főosztályának vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Sömjéni László közölte: az állam nem engedheti meg, hogy csak azzal foglalkozzon, hogy büntetőjogi szabályokat alkot, büntetőbíróságokat, nyomozóhatóságokat tart fenn, a büntetések végrehajtására szervezeteket hoz létre, szükség van a bűnmegelőzésre és a bekövetkezett károk enyhítésére is. Eddig azonban – a források szűkössége miatt – csak olyan programokat támogatott az állam, amelyek időben és téren korlátozottak voltak.

Most kilencmilliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy 2013-ig bűnmegelőzési programokat valósítsanak meg az ország több régiójában – mondta. Ebből körülbelül hétmilliárd forintot pályázaton osztanak szét, a pénz másik részét, körülbelül kétmilliárd forintot pedig intézményfejlesztésre fordítják. Ennek az intézményfejlesztési programnak a 1,5 éves előkészítése zárult le most.

Emlékeztetett arra: a bűncselekmények egyharmadát visszaesők követik el, és a statisztika szerint ha valaki áldozattá vált, később nagyobb eséllyel válik ismét áldozattá. A program középpontjában ezért az ismételt áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés, valamint az elítéltek társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése áll.

Az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-alföldi régióban induló, 2011-ig tartó programban az IRM együttműködik a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával és az Igazságügyi Hivatallal.

A főosztályvezető közölte: azért ebben a három régióban indul a program, mert itt az országos átlagot meghaladó a bűnözés nagysága és a “bűnkibocsátás”, azaz az itt élők közül egyesek több bűncselekményt követnek el, akár az ország más részein is. A program alkalmas arra, hogy csökkentse a bűncselekmények számát a régiókban és országosan is. Ha a program beválik, akkor azt 2013-ig országossá teszik.

Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának helyettese elmondta: a fogvatartottak 50 százaléka visszaeső vagy többszörösen visszaeső, céljuk, hogy 2012-re ezt az arányt 45 százalékra csökkentsék.

A vezérőrnagy közölte: a program során törekednek arra, hogy a részt vevő fogvatartottak a meglévő képességeikhez illeszkedő piacképes szaktudást szerezzenek. Meggyőződésük, hogy minden ilyen program elősegíti a fogvatartott visszailleszkedését, ami össztársadalmi érdek – tette hozzá.

Mint mondta, a program célcsoportja az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőkből, a nyolc osztályt elvégzettekből és a szakmunkásokból áll össze, ez a három csoport adja a fogvatartottak háromnegyedét.

A programban a munkaerő-piaci igényekhez és a büntetés-végrehajtás sajátosságaihoz illeszkedő, mintegy 50 szakképzést indítanak, 700 fogvatartott bevonásával. Emellett 1200 fogvatartott bevonásával 80 – álláskeresési, agressziókezelési, együttműködési (vagyis kompetenciafejlesztő) – tréninget szerveznek. Az érintett három régió mind a 12 büntetés-végrehajtási intézete részt vesz a 250 millió forint költségvetésű programban.

Az Igazságügyi Hivatal vezetője, Hatvani Erzsébet elmondta: a hivatal részben a pártfogói felügyelői szolgálat fejlesztésével, részben az áldozatsegítéssel veszi ki a részét a munkából. A pártfogói felügyelői szolgálat fejlesztése keretében javítják a közérdekű munka büntetés alkalmazásának lehetőségeit és lehetővé teszik az úgynevezett “csoportos letöltést”. Emellett önismereti, munkaerő-piaci, konfliktuskezelési tréningeket szerveznek a pártfogoltaknak és még intenzívebbé teszik az “utógondozást”, különös tekintettel arra, hogy a tapasztalatok szerint a szabadulás után fél évvel a legkritikusabb a helyzet a visszaesés vonatkozásában.

Az áldozatsegítés hatékonyabbá tétele érdekében 24 órás, ingyenesen hívható diszpécserszolgálatot alakítanak ki, fejlesztik az áldozatokat felkereső és azokat segítő önkéntesek rendszerét, pszichológusokat vonnak be a programba és kialakítják az úgynevezett krízis-mobil áldozatsegítés rendszerét, hogy a diszpécserszolgálat a rendőrség jelzése alapján a bűncselekmény helyszínére is küldhessen áldozatsegítőt és pszichológust.