A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján támogatásra – többek között – az a személy jogosult, akinek a lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett.

A törlesztőrészlet emelkedését a 2008. szeptember, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap tekintetében igazolni kell, amely többféle dokumentum segítségével történhet. Amennyiben az összeget átutalással fizették meg elegendő az ezt igazoló bankszámlakivonat, csekken történő fizetés esetén pedig a befizetést igazoló csekkszelvény másolata. A törlesztőrészlet emelkedése igazolható továbbá a pénzintézet által kiállított havi számlalevéllel, amely még abban az esetben is rendelkezésre áll, ha az adott hónapban esedékes tartozás nem került kiegyenlítésre.

A fent felsorolt iratokkal rendelkező ügyfelek számára pénzintézet által e célra kiállított külön igazolásra tehát nincs szükség, az csak abban az esetben kell, ha sem az érintett bankszámlakivonatok, sem a csekkszelvények, sem pedig a havi törtlesztőrészletről kiállított számla nem áll rendelkezésre.