Nem érvényteleníthető egy jelölt jogerős nyilvántartásba vétele, ha utóbb kiderül, hogy mégsem sikerült összegyűjtenie 750 érvényes ajánlást, mert a többes jelölések miatt az érvényes ajánlások közül többet érvénytelenít az országos ellenőrző rendszer – így foglalt állást az Országos Választási Bizottság hétfő este.

Az OVB az ajánlásokról és ajánlószelvényekről adott ki új, egységes szerkezetbe foglalt állásfoglalást, amelyben kitértek a Fővárosi Választási Iroda vezetője által feltett kérdésre is. Tiba Zsolt arra kért választ az OVB-től, hogy mi a teendő a választási bizottságok által már nyilvántartásba vett jelöltre leadott újabb ajánlószelvényekkel.

A főjegyző szerint a szabályozás nem tér ki arra, hogy az ellenőrzött ajánlásokat át kell-e adni a (nyilvántartásba vételről döntő) választási bizottságnak abban az esetben, ha korábban már több mint 750 érvényes szelvényt leadtak (és nem csökkent ez alá az érvényes ajánlások száma). Kérdésesnek tartja azt is, hogy ha át kell adni a választási bizottságoknak az újabb szelvényeket, akkor a testület milyen döntést hozhat azok esetében, akiknél már egyszer döntött a nyilvántartásba vételről. Kérdés az is, hogy vajon érvényteleníthető-e egy jogerősen nyilvántartásba vett jelölt nyilvántartásba vétele, ha leadott ajánlásai között utóbb annyi lesz az érvénytelen, hogy az előírt 750 alá csökken az ajánlások száma.

Az OVB hétfőn kiadott állásfoglalásában megismételte korábbi, 2009-es (ugyancsak az ajánlószelvények és ajánlás témakörében kiadott) állásfoglalásában írtakat, vagyis hogy az ajánlószelvény a jelölt vagy lista bejelentését követően is gyűjthető.

Kiegészítésként hozzáfűzték: a gyűjtés attól függetlenül folytatható, hogy olyan jelöltről vagy listáról van-e szó, akit, illetve amelyet már nyilvántartásba vettek vagy nyilvántartásba vételi kérelmét elutasították. Az ajánlások a jelölt-, illetve listaállításra nyitva álló határidőn belül adhatók le az illetékes választási bizottságnál.

Az OVB felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelölt vagy lista nyilvántartásba vételét a szükségesnél kevesebb számú ajánlás miatt tagadta meg a választási bizottság, ugyanazon lista vagy jelölt ismételt bejelentése esetén az érvényes ajánlások számába a korábban és az átadás után – a fenti határidőn belül – tovább gyűjtött összes érvényes ajánlószelvényt bele kell számolni.

“Amennyiben a jelöltet vagy listát a választási bizottság nyilvántartásba vette, a választási iroda a pótlólag benyújtott ajánlószelvényeket – tekintettel arra, hogy azok ellenőrzése a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételéhez a továbbiakban már nem szükséges – megőrzésre átveszi, ám azokat nem ellenőrzi” – szögezte le az OVB.

Hozzátették: amennyiben azonban a jelölt vagy lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően más jelölt vagy lista nyilvántartásba vételéhez nyújtanak be olyan ajánlószelvényeket, amelyek a korábban már nyilvántartásba vett jelölt vagy párt szelvényei közül többet érvénytelenítenek, az “nem eredményezi a már jogerősen nyilvántartásba vett jelölt/lista nyilvántartásból való törlését”.

Vagyis, ha egy jelöltet vagy listát egyszer már jogerősen nyilvántartásba vettek, nem lehet ezt érvényteleníteni azért, mert végül nem lesz meg a jelöltté váláshoz törvényben előírt 750 érvényes ajánlószelvény.

Amennyiben azonban a nyilvántartásba vételről szóló döntés még nem emelkedett jogerőre, a döntés megváltoztatása a jogorvoslati eljárás során lehetséges – fűzte hozzá az OVB.

Nem lehet kocsmában, könyvesboltban ajánlószelvényt gyűjteni

Állásfoglalással erősítette meg hétfő este az Országos Választási Bizottság, hogy nem lehet ajánlószelvényeket gyűjteni munkahelyeken, így például könyvesboltokban, vagy italkimérésekben és nem lehet előre meghirdetett munkahelyeken sem ajánlásokat gyűjteni.

A választási eljárási törvény szerint nem lehet gyűjteni ajánlószelvényt munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben.

Az OVB azzal kapcsolatban vizsgálta a kérdést és adott ki állásfoglalást, hogy több, az áprilisi országgyűlési választáson indulni szándékozó párt az interneten hirdette meg, mely boltokban, kocsmákban lehet leadni rájuk az ajánlószelvényeket.

Állásfoglalásában az OVB megállapította: a törvényben foglalt tilalom célja “a választási cselekmények” kizárása a munkahelyekről.

“Ebből következően a tilalom nemcsak a munkahelyen munkát végzők egymás közötti kapcsolatában zárja ki az ajánlószelvények gyűjtését, hanem tilalmazza azt is, hogy munkahelyen munkaidőben bárki ajánlószelvényt gyűjtsön” – állapította meg a testület.

Az OVB a munkahely fogalmának meghatározásánál a munkavédelemről szóló törvényben foglaltakat tekintette irányadónak, amely szerint munkahely “minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozók (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét”.

Az OVB felhívta a figyelmet arra, hogy értelemszerűen nem vonatkozik a tilalom a jelölőszervezetek által fenntartott, működtetett munkahelyekre.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a tilalom megsértését jelenti, ha a jelölőszervezet – a saját maga által fenntartott munkahelyeken kívül – más munkahelyet jelöl meg, hirdet meg, népszerűsít az ajánló szelvények gyűjtésére vagy leadására.

A budapesti 7. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság pénteken egy magánszemély kifogása alapján foglalkozott Debreczeni József, az MDF országgyűlési képviselőjelöltje ajánlószelvény-gyűjtésével. A kifogást tevő magánszemély szerint Debreczeni József weboldalán található egy tájékoztatás arról, hol lehet leadni az ajánlószelvényeket Debreczeni Józsefre. A kifogást tevő szerint a felsorolt helyek munkahelyek (könyvesboltok, kávézók), és a tájékoztatón nincs feltüntetve az, hogy a nap mely időpontjában lehet leadni az ajánlószelvényeket. A helyi választási bizottság határozatának indoklása szerint a jogszabály nem engedi, hogy munkahelyen, munkaidőben gyűjtsenek ajánlószelvényt a jelöltek.

A Jobbik honlapján választókerületekre bontva, illetve lakcímek alapján kereshető meg, hogy a körzetben mely pékségekben, üzletekben, kocsmákban adható le az ajánlószelvény.

Az egyéni választókerületekben csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek 750 érvényes ajánlószelvényt.