Egységesítette korábban kiadott állásfoglalásait az Országos Választási Bizottság (OVB); a dokumentumot szerdán tették közzé a www.valasztas.hu honlapon.

A testület 26 állásfoglalásának módosítására, illetve további hétnek a hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert a tavasszal megválasztott új Országgyűlés számos ponton megváltoztatta a választási jogszabályokat, illetve új törvényt alkotott a helyi önkormányzati képviselők választásáról, ezért az állásfoglalásokat összhangba kellett hozni ezekkel.

Hét állásfoglalást azért helyeztek hatályon kívül, mert jogszabály-módosítások vagy új jogszabályok elfogadása miatt “okafogyottá” váltak. Ezért helyezték például hatályon kívül a jelölőszervezetek közötti töredékszavazatok megosztásával vagy a lakosságfogalom meghatározásával kapcsolatban kiadott állásfoglalásokat.

Számos “technikai” változtatásra is szükség volt, így például, mivel az új jogszabályokban a 3 napos jogorvoslati idők 2 naposra csökkentek, ezt át kellett vezetni az állásfoglalásokban is. (Ezek között egyetlen kivétel maradt; a kisebbségi jegyzékbe vétel elleni jogorvoslatra továbbra is 3 napos határidőt ír elő a törvény.)

Az OVB állásfoglalásai bár nem jogforrások, de a választási szervek számára iránymutatásul szolgálnak. A választási szervek a jogszabályokat saját belátásuk szerint és az adott egyedi kifogásokra tekintettel szabadon értelmezhetik, ahogy végső soron a bíróságok is, ha a felülvizsgálati jogorvoslati eljárás során választási ügy kerül eléjük.