Két ceglédi választási kiadvány ügyében tett panasznak is helyt adott, egyúttal sajtójogi szabálysértés miatt feljelentést tett a ceglédi önkormányzat jegyzőjénél a helyi választási bizottság – közölte a város aljegyzője hétfőn az MTI-vel.

Mindkét esetben az impresszum hiánya, vagyis a kiadványok előállítóinak “elhallgatása” miatt indult eljárás.

Nagy Lajos elmondta, hogy egy, a Jobbik által terjesztett négyoldalas újságról, illetve egy, a Ceglédi Független Egyesület (CFE) nevéhez köthető leporello-szerű kiadványról van szó.

A helyi választási bizottság – a hozzá érkezett augusztus 17-i bejelentés alapján – határozatban állapította meg a szabályszegést, kiemelve: mindkét kiadványból hiányzik a nyomtatványok előállítási adatait tartalmazó úgynevezett impresszum. Mivel az impresszum hiánya sajtójogi szabálysértésnek minősül, a választási bizottság feljelentést tett a ceglédi önkormányzat jegyzőjénél ismeretlen tettes ellen.

Az aljegyző szerint a folyamatban lévő vizsgálat fő célja annak kiderítése, hogy ki adta ki az említett sajtótermékeket. A szabálysértés bizonyítottsága esetén pár tízezer forintos bírság szabható ki – közölte Nagy Lajos.

A választási kampány idején a kampánykiadványokat engedély és bejelentés nélkül lehet előállítani és terjeszteni, de minden esetben szerepelnie kell rajtuk az impresszumnak.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül előállíthatnak és terjeszthetnek kampánykiadványokat. Ezekre a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Az impresszum részletes szabályait a sajtótörvény és annak végrehajtási rendelete foglalja össze. A törvény szerint (ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik) a sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum).

A végrehajtási rendelet felsorolja az impresszum kötelező adatait, amelyek a következők: a kiadó és a kiadásért felelős személy neve, a sokszorosító szerv megnevezése és a sokszorosításért felelő neve, a sokszorosítás helye, ideje, a megrendelés sorszáma, valamint a szerkesztésért felelő neve.

Vagyis a választási szórólapon és plakáton is fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat a választás tisztaságának megóvásáért, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének érvényesüléséért.