A Magyar Helsinki Bizottság szerint a közszolgálati médiumok jogszerűen és helyesen tagadták meg a Jobbik kampányvideójának leadását arra való tekintettel, hogy az abban szereplő – az etnikai hovatartozás és a bűnelkövetés között szoros összefüggést sugalló –„cigánybűnözés” kifejezés több százezer ember méltóságát sérti, és alkalmas a gyűlöletkeltésre. Az Országos Választási Bizottság (OVB) Jobbik kérelmének helyt adó, 628/2010. számú döntése formailag hiányos és tartalmilag téves, az OVB az elutasításkor túllépte hatáskörét is.

A véleménynyilvánítás szabadsága egy demokratikus társadalomban sem ad korlátlan felmentést a kirekesztő, emberi méltóságot sértő megnyilvánulások számára, ilyen közlések közvetítését a közszolgálati média még egy választási kampányban is indokoltan tagadja meg – hangsúlyozza a Helsinki Bizottság.

Egy jogállamban az állampolgárokhoz hasonlóan a televíziók és rádiók is kötelesek az alkotmányos értékek tiszteletben tartására. Az alkotmányos értékek megjelenítése pedig a közpénzen működtetett műsorszolgáltatók egyik legfontosabb feladata. Abban az esetben, ha egy műsor, reklám vagy kampányfilm nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a közszolgálati televíziók és rádiók az alkotmány szellemével összhangban járnak el akkor, ha megtagadják ennek közönséghez közvetítését. Ezt az alkotmányos elvet tartalmazza médiatörvény is. Az Országos Választási Bizottság határozata ezzel szemben az Alkotmánybíróság szólásszabadsággal kapcsolatos határozataira esetleges módon hivatkozva – a szólásszabadság határait elemző lényeges határozatokat figyelmen kívül hagyva – adott helyt az eljárás alapjául szolgáló kifogásnak.

A Helsinki Bizottság álláspontja elolvasható →