Közérdekű adatok az Országos Meteorológiai Szolgálat által rögzített csapadékadatok, az azokat ábrázoló radarképek, és az időjárási riasztások. Szolgáltatásukért csak a folyamatos lehívást lehetővé tevő infrastruktúra használatának költségét számolhatja fel az OMSZ.

Több beadványozó is azzal a panasszal fordult a biztoshoz, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) korlátozza az általa kezelt időjárási adatokhoz való folyamatos hozzáférést: elfogadhatatlanul magas díj megfizetésétől teszi függővé, illetve megszüntette a csapadékadatok térképi ábrázolását nyújtó radarképek és az időjárási riasztások szabad felhasználását.

Az OMSZ az adatszolgáltatás díjának megállapításakor a meteorológiai szolgálatokat tömörítő Ecomet nevű nemzetközi szervezet belső ajánlására, illetve a szerzői jogvédelemre hivatkozott. Az Ecomet ajánlása azonban a magyar jog szerint kihirdetés hiányában nem minősül nemzetközi megállapodásnak, így a kérdést kizárólag a hazai jog szabályozza: az Ecomet belső ajánlása alapján az OMSZ nem kötheti sem a radarképek sem az időjárási riasztások más honlapon való folyamatos megjelenítését díjfizetéshez – szögezte le Jóri András.

Megállapítható, hogy az OMSZ radarberendezései által rögzített „nyers” adatok (pl. adott időben adott földrajzi koordinátához tartozó csapadékadat) és az ezeket ábrázoló OMSZ által készített radarképek, mint az állami feladatot ellátó OMSZ kezelésében levő személyes adat fogalma alá nem tartozó adatok közérdekű adatnak minősülnek – foglalt állást a biztos.

Mivel az időjárási riasztások nem meteorológiai adatok, hanem az azokból levont következtetések összefoglalói, nem minősülnek meteorológiai alapadatnak, azonban közérdekűségükhöz nem férhet kétség, így megismerésükre az adatvédelmi törvény szabályai az irányadók.

A környezet védelméről szóló törvény módosításával létrehozott Nemzeti Térinformatikai Rendszer keretében mindenki számára biztosítani kell többek között a meteorológiai alapadatok folyamatos lehívását. A közérdekű adatokat tartalmazó másolatokkal kapcsolatos költségtérítésre az adatvédelmi törvény kimondja, hogy a lehívott adatokért legfeljebb a másolat elkészítéséért – jelen esetben a folyamatos lehívást lehetővé tevő infrastruktúra használatát lehetővé tevő infrastruktúra használatának költségéért – állapítható meg költségtérítés, melynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.

Nem állja meg a helyét az OMSZ–nak az az álláspontja, hogy a kért nyers radaradatok szerzői jog védelme alá esnek. A szerzői jogról szóló törvény szerint a jogvédelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg, így az jelen esetben csak a radarberendezés adatrögzítési technológiájára, továbbá a dokumentációra terjed ki. Tekintettel arra, hogy a radar működése során automatikusan rögzíti a csapadékadatokat, a rögzítés nem minősülhet szellemi tevékenységből fakadó egyéni, eredeti jellegűnek, így a szerzői jogi szabályok nem jelenthetik a nyers radaradatok folyamatos lehívásának akadályát – állapította meg Jóri András.