Az alapvető jogok biztosa a törvényi szabályozás felülvizsgálatát, a nemzeti parki joggyakorlás előzetes megfizetését javasolja a vidékfejlesztési miniszternek azzal kapcsolatban, hogy többen is panaszolták: a védett természeti területté nyilvánított termőföldek törvény szerinti kisajátítása elmaradt, és nem kapták meg a részarány-tulajdonuk ellenértékét.

A termelőszövetkezetbe bevitt földjeiket a rendszerváltozást követően a tulajdonosok visszakapták, de voltak olyan nevesített területek, amelyeket időközben védett természeti területté nyilvánítottak. Jelenleg 21 ezer hektár olyan védett termőföld van, amely a törvényi előírások alapján nem adható magántulajdonba, ezért azokat az illetékes nemzeti park igazgatóságok hasznosítják. Az alapvető jogok biztosának többen panaszolták, hogy elmaradt a védetté nyilvánított földek törvény szerinti kisajátítása és állami tulajdonba vétele, a hasznosítás ellenértékét a nemzeti parkok nem előzetesen fizetik meg, ami azt jelenti, hogy az érintettek nem tudnak hozzájutni az egykori tulajdonuk ellenértékéhez, hasznaihoz. 

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata megállapította, hogy 2005 óta tételesen nem szerepel a költségvetésben ilyen célokra szánt összeg. A jogalkotó a helyzetet úgy próbálta meg „rendezni”, hogy folyamatosan kitolta a kisajátítás, következésképp az állami tulajdonba vétel és a kártalanítás határidejét. Ez szemben áll a jogbiztonság követelményével – mutatott rá az ombudsman. Emiatt a kártalanítás időpontja nem számítható ki, a tulajdonosi jogosítványok elvonásának időtartama valójában önkényes, azt a törvényi előírásokkal szemben nem előzetesen, hanem utólagosan ellentételezik, a volt részarány-tulajdonosoknak a jogorvoslat lehetősége sem adatott meg. 

Szabó Máté ombudsman mindezeket rögzítve felkérte a vidékfejlesztési minisztert a törvényi előírások felülvizsgálatára, az érintett jogosulti kör helyzetének mielőbbi rendezésére, a pénzforrások felhasználásának szabályozására és arra, hogy a tulajdonosi jogosítványok gyakorlásáért járó kártalanítást előzetesen fizessék meg.

A teljes jelentés elolvasható →