A gyermekvédelmi törvény szerint a családot pótló helyettesítő védelem és ellátás az állam feladata, a gyermek nevelőszülőhöz, lakásotthonba, vagy gyermekotthonba helyezhető mindaddig, amíg a család képessé válik a gyermek nevelésére. Az alapvető jogok biztosa ismételten megállapította, hogy az átmeneti nevelésbe vételt megelőző eljárásokra vonatkozó jogszabályok bonyolultak, az eljárás bürokratikus és elhúzódik, ami alapjogokat sért.

Egy nevelőszülő azt panaszolta Szabó Máté ombudsmannak, hogy igen elhúzódott a nála nevelt hat kiskorú ideiglenes elhelyezésének felülvizsgálata. A gyermekeket ráadásul úgy vitték el tőle, hogy az erről döntő határozatot a gyámhivatal nem küldte meg neki. A gyermekvédelmi központ a vizsgálat elhúzódását elismerte, azt a testvérek számával, az iratanyagok beszerzéséhez szükséges idővel, valamint a heti mindössze kétszeri vizsgálati lehetőséggel indokolta. A biztos a felügyeleti szerv vizsgálatát kérte, az a panaszost igazolta, a szükséges intézkedések megtörténtek. Erre tekintettel az egyedi ügyben a biztos ajánlást nem tett.

Az ombudsman már egy korábbi vizsgálatában több tisztázatlan részletet talált az ideiglenes hatályú elhelyezést követő eljárás szabályozásában. Akkor arra a következtetésre jutott, hogy az átmeneti nevelésbe vételt megelőző eljárásra vonatkozó jogszabályok összessége indokolatlanul bonyolult. Nem határozza meg egyértelműen az egyes intézmények szerepét és funkcióját, az elhelyezési eljárásban közreműködő szervek (gyámhivatal, szakszolgálat, szakértői bizottság) bürokratikus tevékenységét helyezi a középpontba, és rendkívül hosszadalmassá teszi a folyamatot. Mindebből a biztos megállapította, hogy az alapvető jogokat sértő visszásságok nem csak a gyámhivatalok mulasztására, hanem az eljárást meghatározó jogszabályok nem egyértelmű rendelkezéseire is visszavezethetők.

Az alapvető jogok biztosa a szabályozás módosítását javasolta. A szociális tárca vezetője egyetértett annak szükségességével, de a jogszabály-módosításra csak a gyermekvédelmi ellátórendszer 2013 januári állami átvételét követően látott lehetőséget. Miután azonban a gyermekvédelmi törvény 2013. január 1-jén hatályba lépett módosított rendelkezései nem tartalmazzák ezeket a módosításokat, Szabó Máté megismételte a korábbi ajánlásait.

A teljes jelentés elolvasható →