Fontos gazdaságpolitikai érdek a gazdaság fehérítése, ám ez nem alapozhatja meg a tulajdonhoz való jog korlátozását – figyelmeztetett Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa jelentésében a tulajdonhoz való jog és a jogbiztonság sérelmét állapította meg abban, hogy jogszabály írja elő: a biztosító a kártérítés általános forgalmi adóval növelt összegét csak akkor térítheti meg, ha a bemutatott számla tartalmazza a jármű helyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint ha a számla megfelel a számvitelről szóló törvény előírásainak.

A polgári jog alapvető szabálya a teljes kártérítés elve, vagyis a kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem lehetséges vagy ezt a károsult alapos okból nem kívánja, köteles megtéríteni a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát. Ugyanakkor amennyiben a károsult maga javítja meg a járművet és a szükséges anyagok, alkatrészek beszerzésekor meg is fizeti az általános forgalmi adót, a jogszabályi rendelkezések szerint csak a javítás nettó összegére jogosult – mert a saját munkájáról nem tud számlát adni. Probléma az is, hogy a kártérítés feltételeiről rendelkező jogszabály a sérült jármű tulajdonosát kvázi kötelezi a jármű helyreállíttatására külső vállalkozással, ellenkező esetben ugyanis nem kaphatja meg a kártérítés általános forgalmi adóval növelt összegét.

A polgári jog szabályai szerint a károsultnak meg kell téríteni a károkozás folytán felmerült mindennemű kárát. Ez pedig független attól, hogy hol és milyen módon javíttatja meg a járművét illetve megjavíttatja-e egyáltalán. Szintén ellentétes a polgári jogi kártérítési alapelveivel, hogy a kártérítési összeget csak meghatározott célra lehet fordítani. Az ombudsman jelezte azt is, hogy a kárt nem csak a szerviz által kiállított tételes számlával kellene igazoltnak tekinteni, hanem igazságügyi szakértői vélemény alapján is.

A biztos álláspontja szerint másik alapjog, szabadság, alkotmányos érték vagy közérdek nem indokolná a kártérítés általános forgalmi adóval csökkentett kifizetését. A sérelmezett jogszabályi rendelkezés a Polgári törvénykönyv egyik alapvető jelentőségű rendelkezését változtatja meg, mely szerint a károsult vagyonában beállott teljes értékcsökkenést kell megtéríteni. Valóban fontos gazdaságpolitikai érdek a gazdaság fehérítése, ugyanakkor, ez nem alapozhatja meg a tulajdonhoz való jog korlátozását – fejtette ki a biztos, és felkérte a nemzetgazdasági minisztert jogszabály ennek megfelelő módosítására.

A teljes jelentés elolvasható