Csak a bírói út áll rendelkezésre a közüzemi számláikat csoportos beszedési megbízással teljesítők számára, amennyiben rájuk a szolgáltató késedelmi kamatot vet ki és ezért jogvitába keverednek. Nincs a fogyasztói érdekek védelmében eljáró hatóság, akkor sem, ha a fogyasztó önhibáján kívül kerül késedelembe. Az ombudsman a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörök szabályozásának felülvizsgálatát kérte.

A polgári jog szabályai szerint csak a bíróságok jogosultak eljárni, amennyiben egy fogyasztó közüzemi számláját – a bepanaszolt esetben a gázszámláját – csoportos beszedési megbízással teljesíti és a szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. Így történik akkor is, ha a fogyasztótól önhibáján kívül, akár a szolgáltatónak felróható, akár más okból, például technikai hibából adódóan késedelmesen vonják le a számla összegét.

Sok szolgáltató szorgalmazza, hogy a fogyasztó beszedési megbízással egyenlítse ki a számláját és ezért még kedvezményt is ígérnek a fogyasztóknak. Így egyre többen választják a csoportos beszedés lehetőségét. A probléma tehát a fogyasztók széles körét érintheti, és nem csupán a gáz-, hanem más közszolgáltatás területén is jelentkezhet. Az alapvető jogok biztosa jelentésében megállapította, hogy hiányos a szolgáltatónak felróható okból történő késedelmes számlaérték befizetésének jogi szabályozása. Ez sérti a jogbiztonságot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, csorbítja a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatai közé illeszkedhetne az ilyen jogsértések ellenőrzése és szankcionálása. A Hatóság ezért korábban már javasolta, hogy a hatáskörét megszabó jogszabályt a szakminisztérium módosítsa, de mert ez ezidáig nem történt meg, Szabó Máté ombudsman a nemzetgazdasági miniszterhez fordult. Felkérte őt, hogy tekintse át és vizsgálja felül a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörökre vonatkozó szabályokat úgy, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő, csoportos beszedési megbízással teljesítő fogyasztók közigazgatási eljárásban orvosolhassák az indokolatlan késedelmi kamatkövetelésekkel szembeni kifogásaikat.

A teljes jelentés elolvasható