Bár az új polgári törvénykönyv (Ptk.) március 15-én hatályba lép, a bíróságoknak a korábban keletkezett jogviszonyokból származó jogvitákban még hosszú ideig alkalmazniuk kell a régi Ptk.-t, valamint a Kúria ahhoz kapcsolódó elvi iránymutatásait – közölte a Kúria sajtótitkársága.

A régi Ptk. alapján, illetve az új Ptk.-ba beépült jogterületek jogszabályai alapján meghozott elvi iránymutatások automatikusan nem lehetnek irányadóak az új Ptk. alkalmazási körébe tartozó esetekben. Emiatt a Kúriának felül kellett vizsgálnia a korábbi anyagi jogi tárgyú elvi iránymutatásait abból a szempontból, hogy melyek azok, amelyek megfelelően irányadóak lehetnek az új Ptk. alkalmazása körében is. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezései alapján ezt a felülvizsgálatot a Kúria Polgári Kollégiuma jogegységi tanácsként hétfőn elvégezte.

A felülvizsgálati eljárásban nyolc korábbi jogegységi határozatot, tíz polgári kollégiumi véleményt (illetve azok egyes pontjait), valamint az elvi irányítás 1998 előtti eszközei közül további 44 iránymutatást (illetve azok egyes pontjait) találtak az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak.

Az elvi iránymutatások közül 41-et azért nem kellett az új Ptk. alkalmazásában irányadónak tekinteni, mert az azokban foglalt elvi tételeket a jogalkotó már beépítette az új Ptk.-ba. Egyúttal a jogegységi határozat hatályon kívül helyezett, illetve meghaladottá nyilvánított 34 olyan korábbi anyagi jogi tárgyú iránymutatást, amelyek már az új Ptk. hatálybalépésétől függetlenül sem alkalmazhatóak az életviszonyok, illetve az alapul szolgáló más jogszabályok változása miatt.

A felülvizsgálat nem terjedt ki az új Ptk. szabályozási területéhez nem kapcsolódó elvi iránymutatásokra.