Ha a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakásban lakó bérlő nem tudja fizetni a bérleti díjat, adósságkezelési program keretében a segítő szervezet lesz a bérlő mentora – egyebek mellett ezt tartalmazza, a Nemzeti Eszközkezelőről 2012-ben hozott rendelet módosítása, amely a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg.

A bérlőnek vállalnia kell, hogy a felhalmozódott, kifizetetlen bérleti díjat 12 hónap alatt megfizeti. Ekkor lép színre a segítő szervezet, amely adósságkezelési programot dolgoz ki az adóssal együtt.

A segítő szervezet funkcióját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány által létrehozott konzorcium – a Nemzeti Eszközkezelővel kötött szerződés alapján – látja el.

A segítő szervezet által ellátandó feladatokat a rendelet melléklete tartalmazza. Ebben egyebek mellett szerepel a családi költségvetési terv készítése, szociális, életvezetési, adósságkezelési és mentálhigiénés tanácsadás a bérlők számára, valamint az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátások közvetítése.