A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke 2014. április 1-jén (kedden) Budapesten rendezte meg “Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században” című konferenciáját. A Konferencia helyszíne a Magyarországi Református Egyház Zsinati Díszterme volt.

A konferencia a bűnügyi nyomozástan aktuális és jövőre előremutató szakmai gyakorlati és tudományos kérdéseit tárgyalta a kriminalisztika művelésében elismert, országos és európai hírnevű szakemberek tapasztalatainak értékelésével.

Az országos érdeklődést kiváltó rendezvényen közel 150 vezető- és egyéb beosztású szakember vett részt: Rendőr(fő)kapitányságok, Ügyészségek, Törvényszékek, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Ügyvédi Kamarák és más gyakorlati, továbbá tudományos szervezetek munkatársai.

A konferenciát megnyitotta: Dr. Antalóczy Péter, dékán.
A konferencia levezető elnöke: Dr. Deres Petronella, tanszékvezető egyetemi docens.
A konferencia záróbeszédét Dr. Kovács Lajos, ny. rendőr ezredes tartotta meg.

A rendezvényen 9 előadás hangzott el:

Dr. Domokos Andrea habilitált egyetemi docens, a KRE ÁJK főállású oktatója a kriminalisztika történeti fejlődéséről tartott bevezető, eseti adomákkal tarkított előadást;

Dr. Ibolya Tibor Fővárosi Főügyész, a KRE ÁJK megbízott oktatója, aki a Kriminalisztika tantárgyat oktatja Tanszékünk keretében, a magyar közvélemény számára kevéssé ismert dánosi rablógyilkosságról, annak egyes vitatott pontjairól tartott történeti ívű, napjainkig ható tapasztalatokat összegző előadást;

Dr. Kovács Lajos ny. rendőr ezredes, európai hírnevű gyilkossági nyomozó, a “Döglött Ügyek” Osztálynak volt vezetője, a KRE ÁJK megbízott oktatója, Szlávy Bulcsú – a magyar szervezett bűnözés ismert alakja – meggyilkolásának ügyét elemezte és értékelte a büntető eljárás valamennyi szakaszára figyelemmel, összefoglalva az eset kriminalisztikai, büntető eljárási tapasztalatait és jövőre irányadó tanulságait;

Dr. Juhász Gyöngyi az Országos Rendőr-főkapitányság vezető főtanácsadója, kormánytisztviselő, az új magyar személyleírási rendszert kidolgozó kutatócsoport munkájának eredményeit foglalta össze tartalmas előadásában, e rendszert – a 2014-2015. évben várható bevezetése után – a nyomozó, az ügyész és a bíró is alkalmazni köteles az eljárás egyes szakaszaiban;

Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens, ügyvéd, a kriminalisztika hazai művelésének és oktatásának elkötelezett híve, európai hírnevű szakember, a PTE ÁJK főállású oktatója a kriminalisztikai hibákról és azok lehetséges következményeiről tartott számtalan esettel, eseti döntéssel színesített előadást;

Dr. Szoboszlai-Szász Richárd a Fővárosi Főügyész helyettese a titkos információgyűjtés, adatszerzés, egyéb adatszerző tevékenységek részletszabályainak kritikai élű értékelését adta előadásában;

Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztályának vezetője, a kriminalisztika egy speciális területét mutatta be saját tapasztalatai tükrében, a helyszíni szemle és az azzal kapcsolatos eljárások, valamint ezek lehetséges következményeinek kritikai értékelését végezte el egy konkrét ügy (Dunában felfedezett holttest) nyomán;

Krajnyák Péter rendőr ezredes, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának főigazgató-helyettese, a romák sérelmére 2008-2009 években elkövetett sorozat emberölés bűncselekmény nyomozásának kriminalisztikai tanulságairól szólt előadásában, első kézből, hiszen ő volt a nyomozás egyik irányító nyomozója;

Dr. Kormos Tímea a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályának egészségügyi referense a halálos tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítására irányuló INTERPOL orientációjú DVI (Disaster Victim Identification) tevékenységről, létrehozásának hazai lehetőségeiről tartott előadást.